Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Mūzikas terapija cilvēkiem ar mentālās attīstības traucējumiem -nav- Zinātniskais raksts Mirdza Paipare 2017
2 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
3 Olafa Gūtmaņa dzejas varoņa dažādās lomas un identitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017
4 On a mathematical model describing optimal processing mechanism of dispersed granular materials in gravitational flow with horizontal or inclined vibrating sieve classifying screens Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Armands Grickus, Šarifs Guseinovs 2017
5 On the Ginzburg-Feinberg problem of frequency electromagnetic sounding for unambiguous determination of the electron density in the Ionosphere Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Šarifs Guseinovs, Jānis Rimšāns 2017
6 Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017
7 Pasauļu beigas latviešu vēsturisko romānu sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” romānos: Gundegas Repšes „Bogene” un Māra Bērziņa „Svina garša” -nav- Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2017
8 Piemarē no 17. līdz 21. gadsimtam Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
9 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
10 Piemares tematika Johana (Jāņa) Langija vārdnīcā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017
11 Possibilities of Application of Visual Art to Education Curriculum Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2017
12 Promoting diversity competence development in professional profile of teachers Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2017
13 PROMOTION OPPORTUNITIES OF STUDENTS’ COMPETITIVENESS DURING STUDY PROCESS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Irina Strazdiņa 2017
14 Pronomenu dialektālās formas Dienvidkurzemes izloksnēs 20. - 21. gadsimtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
15 Radošas personības un sadzīves attieksmju atspoguļojums Aspazijas un Augusta Deglava sarakstē un citos tekstos -nav- Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude 2017
16 Raiņa un Aspazijas dzejas izlases bērniem: „Puķu lodziņš” un „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” -nav- Zinātniskais raksts Sandra Okuņeva 2017
17 RECREATION OFFER AND COMPETENCES NEEDED FOR ITS DEVELOPMENT IN ACCOMMODATION ENTERPRISES OF KURZEME REGION IN LATVIA Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Ilze Grospiņa, Zane Gusta, Diāna Līduma 2017
18 Research of guidelines for designing E-study materials Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare 2017
19 Šauro un plato patskaņu fonēmu e un ē lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2017
20 Scientifically substantiated guidelines for physico-mathematical modelling of laser surface-treatment of wear-resistant implants for human joint replacements Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Šarifs Guseinovs, Uldis Žaimis 2017
21 SELF-ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR TEACHERS' WORK IN INCLUSIVE EDUCATION Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Ilma Neimane, Svetlana Ušča 2017
22 Semantiski funkcionālās pārmaiņas vārdā "stilists" un to atspoguļojums latviešu valodas leksikogrāfijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
23 Social impact measurement: an innovative tool for fostering the positive social change created by social entreprises Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Andra Jurgelāne, Svetlana Lanka 2017
24 SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS INTERVENTION IN SOCIAL WORK PRACTICE Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Irina Strazdiņa 2017
25 Sokrata izteiciena “Es zinu, ka neko nezinu, bet citi nezina pat to” interpretācijas -nav- Zinātniskais raksts Zaigonis Graumanis 2017