Senāts

Senāta locekļi ievēlēti 2015. gada 1. jūnijā, papildvēlēšanas 2015. gada 14. septembrī, 2016.gada 11. februārī.

 

Senāts darbu sāka 2015. gada 25. augustā.

 

 

1.     

Bethere Dina

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc. profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece

2.     

Ercuma Daiga

KVS vadītāja

3.     

Glikasa Olga

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Izglītība szinātņu institūta pētniece, Senāta sekretāre

4.     

Grickus Armands

Dabas un inženierzinātņu fakultātes asoc. profesors, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta  vad. pētnieks

5.     

Gūtmane Zanda

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asoc. profesore, dekāne, Senāta priekšsēdētāja

6.     

Indriksone Sandra

studiju programmas „Kultūras vadība” 1.kursa studente

7.     

Jansone Anita

Dabas un inženierzinātņu fakultātes asoc. profesore, dekāne, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniece

8.     

Jurkevica Agnese

studiju programmas „Kultūras vadība”  2.kursa studente

9.     

Jūrmalietis Roberts

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docents

10. 

Kalniņa Madara

studiju programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 2.kursa studente

11. 

Klāsone Inta

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece

12. 

Kūtre Alīna Katrīna

studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” 1.kursa studente

13. 

Laiveniece Diāna

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore

14. 

Lāma Edgars

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors, Kurzemes Humanitārā institūta vadošais pētnieks

15. 

Lauze Linda

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore

16. 

Līdaka Anita

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece

17. 

Lūsēna-Ezera Inese

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes asoc.profesore, dekāne, Vadībzinātņu institūta pētniece

18. Markus Dace Rektore

19. 

Miķelsone Ilze

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc. profesore, dekāne

20. 

Ozola Ieva

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asoc. profesore, zinātnes prorektore

21. 

Pankratovs Edgars

studiju programmas “Matemātika un datorzinātnes” 1.kursa students

22. 

Pavītola Linda

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc. profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece

23. 

Pūre Inga

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente

24. 

Samuseviča Alīda

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece

25. 

Strazdiņa Irina

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente, Izglītības zinātņu institūta vad. pētniece

26. 

Zlidne Katrīna

studiju programmas „Biznesa organizācijas vadība”, studiju programmas apakšvirziena "Komunikācijas vadība" 1.kursa studente

27. 

Valce Ilze

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore

28. 

Vecenāne Helēna

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes lektore

29. 

Zeltiņa Māra

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Vadībzinātņu institūta pētniece, studiju prorektore.

Atpakaļ
x