Kalendārs

Studiju padomes sēde

Kad:

2019-01-21 10:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:


Darba plāns:1. Studiju virzienu ikgadējo pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana.
2. Mācībspēku slodžu plānošanas un uzskaites sistēma 2019./2020. studiju gadam.
3. Studiju padomes darba plāna 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim apstiprināšana.
4. Dažādi.


Vadības sanāksme

Kad:

2019-01-23 09:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:


Senāta sēžu zālē.
Darba kārtībā:
1) Priekšlikumi LiepU 65 gadu jubilejai (dekāni, institūtu direktori, u.c.);
2) Dažādi


PSDF Ziemas izlaidums

Kad:

2019-01-24 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)


DIF un VSZF Ziemas izlaidums

Kad:

2019-01-25 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)


Mūžizglītibas kursu "Pedagoģija" (72 stundas) pirmā nodarbību diena

Kad:

2019-01-26 10:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:


225. telpa
Programmas pedagoģiskās darbības veikšanai "Pedagoģija" (72 stundas) ietvaros tiek atklātas aktualitātes pedagoģijā, psiholoģijā un izglītības zinātnēs. Tās saturs ietver teorētisko zināšanu pārnesi uz praktisku realizāciju un pārbaudi, labās prakses piemēru analīzi un prezentāciju, kā arī praktisku komandas darba pieredzes apguvi. Programmas apguvē tiek izmantota Moodle vide, akcentējot partnerību mācību procesā.

Pieteikties, aizpildot anketu: http://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem


Senāta sēde

Kad:

2019-01-28 12:00

Kur:

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi


1. LiepU studiju virzienu ikgadējo pašnovērtējumu ziņojumu apstiprināšana
2. Senāta lēmumu izpildes kontrole
3. Dažādi


13. zinātniski praktiskā konference Sociālā darba aktualitātes

Kad:

2019-02-15 10:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)


Senāta sēde

Kad:

2019-02-25 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:


Darba kārtība:
1. Kopējais LiepU pamatbudžets 2019. gadam;
2. Studiju maksa un studiju maksas atlaides 2019./2020. studiju gadam;
3. Dažādi;


Roku rokā ar studentu

Kad:

2019-03-01

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)


Kurzemes reģiona skolēnu 10. zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Kad:

2019-03-08

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

Liepājas Universitātē notiek Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 10. konference.


25. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā"

Kad:

2019-03-14 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)


25. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā"

Kad:

2019-03-15 10:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)


Senāta sēde

Kad:

2019-03-25 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

Darba kārtība:

1. LiepU 2018. gada zinātniskās darbības izvērtējums un 2019. gada darbības plānojums;
2. LiepU 2018. gada finansiālās un saimnieciskās darbības analīze;
3. Kārtība mācībspēku darba apjoma plānošanai un uzskaitei;
4. Senāta stipendija;
5. Dažādi;


Senāta sēde

Kad:

2019-04-29 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:


Darba kārtība:
1. SAM projektos izstrādājamo dokumentu (plānu, nolikumu u.c.) apstiprināšana
2. Dažādi


Starptautiskā zinātniskā konference Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Kad:

2019-05-17 09:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

Starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” notiek Liepājas Universitātē nu jau sešpadsmito reizi.


Senāta sēde

Kad:

2019-05-27 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

Darba kārtība:

1. Maksas pakalpojumu cenas 2019./2020. studiju gadam
2. Dažādi


Senāta sēde

Kad:

2019-06-17 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

Darba kārtība:

1. LiepU budžeta izpildes pārskats
2. Senāta lēmumu izpilde
3. Dažādi


Senāta sēde

Kad:

2019-08-30 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

Darba kārtība:

1. Mācībspēku (docentu) vēlēšanas
2. Senāta darba plāns 2019./2020. st. g. 1. semestrim
3. Dažādi