Kalendārs

Studiju programmas "Kultūras vadība" bakalaura darbu aizstāvēšana

Kad:

2019-06-20 10:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

227. auditorija


Studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" maģistra darbu aizstāvēšana

Kad:

2019-06-20 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

426. auditorija


Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes izlaidums

Kad:

2019-06-26 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

- Dizains (profesionālais bakalaurs)
- Jauno mediju māksla (akadēmiskais bakalaurs)
- Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija (akadēmiskais bakalaurs)
- Eiropas valodu un kultūras studijas (akadēmiskais bakalaurs; 3gadi)
- Eiropas valodu un kultūras studijas (akadēmiskais bakalaurs; 4gadi)
- Jaunie mediji un audiovizuālā māksla (akadēmiskais maģistrs)
- Rakstniecības studijas (akadēmiskais maģistrs)


Vadības un sociālo zinātņu fakultātes izlaidums

Kad:

2019-06-27 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

- Biznesa un organizācijas vadība (profesionālais bakalaurs)
- Komunikācijas vadība (profesionālais bakalaurs)
- Kultūras vadība (profesionālais bakalaurs)
- Tūrisma un rekreācijas vadība (profesionālais bakalaurs)


Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes izlaidums

Kad:

2019-06-27 15:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

- Logopēdija (profesionālais bakalaurs)
- Skolotājs (profesionālais bakalaurs):
- Pirmsskolas izglītības skolotājs
- Pamatizglītības skolotājs
- Sporta un deju skolotājs
- Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
- Mūzikas skolotājs
- Vēstures un sociālo zinību skolotājs
- Sociālais darbinieks (profesionālais bakalaurs)


Dabas un inženierzinātņu fakultātes izlaidums

Kad:

2019-06-28 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

- Mehatronika (profesionālais bakalaurs),
- Matemātika, fizika un datorzinātnes (profesionālais bakalaurs),
- Informācijas tehnoloģija (profesionālais bakalaurs),
- Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija (profesionālais bakalaurs)
- Informācijas tehnoloģija (profesionālais maģistrs; studiju ilgums 2gadi)
- Informācijas tehnoloģija (profesionālais maģistrs; studiju ilgums 2gadi; studijas angļu valodā)
- Informācijas tehnoloģija (profesionālais maģistrs; studiju ilgums 3gadi)
- Ekotehnoloģijas (profesionālais maģistrs; studiju ilgums 1,5 gadi; studijas angļu valodā)


Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes izlaidums

Kad:

2019-06-28 15:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

- Sociālais darbs (profesionālais maģistrs)
- Karjeras konsultants (profesionālais maģistrs)
- Mūzikas terapija (profesionālais maģistrs)
- Vispārējās izglītības skolotājs (profesionālais maģistrs):
- Bioloģijas skolotājs
- Fizikas skolotājs
- Informātikas skolotājs
- Latviešu valodas un literatūtas un kulturoloģijas skolotājs
- Vizuālajā mākslā un kulturoloģijā
- Profesionālais maģistrs izglītībā
- Speciālās izglītības skolotājs
- Sporta skolotājs


Senāta sēde

Kad:

2019-08-30 12:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija
(Karte)

Apraksts:

Darba kārtība:

1. Mācībspēku (docentu) vēlēšanas
2. Senāta darba plāns 2019./2020. st. g. 1. semestrim
3. Dažādi