Par mums

Mācībspēki

Mācībspēku saraksts uz 30.09.2020.

DABAS UN INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

   

Anohina Sandra lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Ābele Lilita lektore Vides zinātņu maģistra grāds Mg.env.sc.
Barute Dina lektore Izglītības zinātņu maģistrs informātikas didaktikā Mg.paed.
Bērziņa Anete lektore Dabaszinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā Mg.geogr.
Briška Inese lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Būmans Guntars docents Datorzinātņu doktora zinātniskais grāds Dr.sc.comp.
Cetrovska Kristiana dabaszinātņu laborante Profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Cudečka-Puriņa Natālija docente vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds uzņēmējdarbības vadībā Dr.sc.administr.
Egliens Viktors lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Elstiņa Ance lektore Profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Frišfelds Vilnis docents Fizikas doktors Dr.phys.
Glikasa Olga docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Grickus Armands profesors Inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing.
Gudele Ina docente    
Gulbis Māris lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Guseinovs Šarifs profesors Matemātikas doktors Dr. math.
Ģingule Klavdija docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Jansone Anita profesore Datorzinātņu doktora zinātniskais grāds Dr.sc.comp.
Jākobsone Liene lektore Profesionālais maģistra grāds vides zinībās  
Jūrmalietis Roberts docents Bioloģijas doktors Dr.biol.
Kadiķe Mārīte sekretāre Profesionālais bakalaurs izglītībā  
Kalniņš Viesturs docents Inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing.
Karule Ludmila docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Kaupužs Jevgenijs profesors Fizikas doktors Dr.phys.
Kārkliņa Vaira docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Kūma Dace docente Matemātikas doktors Dr. math.
Lagzdiņa Aija lektore Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Lauberga Ērika lektore Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds  
Lauris Kaspars lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Letinskis Jānis lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Mackare Kristīne lektore Profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā  
Mackus Imants lektors    
Magazeina Ilva lektore Izglītības zinātņu maģistrs informātikas didaktikā  
Morevs Patriks lektors Dabaszinātņu maģistrs matemātikā Mg.math.
Mozžerikovs Jurijs lektors    
Nacheva Radka viesprofesore    
Paulauskiene Tatjana viesprofesore Inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing.
Priedols Valdis lektors Profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Rekmane Antra metodiķe Profesionālais bakalaura grāds tūrismā  
Roze Ieva docente Bioloģijas doktors Dr.biol.
Sinka Mārtiņš lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Šuba Jurģis docents Bioloģijas doktors Dr.biol.
Tomsone Vineta lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Tomsons Dzintars lektors Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs Mg.sc.comp.
Ulmane-Ozoliņa Lāsma docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Vasermane Inga lektore    
Virsis Laimons lektors    
Zeltiņa Māra docente Bioloģijas doktors Dr.biol.
Znotiņa Inta lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Žaimis Uldis lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Žigunovs Maksims lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.

   

VADĪBAS UN SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

   

Drišļuks Uldis lektors Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Mg.uzņēmējdarbības vad.
Ercuma Daiga lektore Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā Mg.paed.
Gintere Ērika lektore Psiholoģijas maģistrs sociālajā jomā un Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Mg.psych., Mg.sc.educ. 
Graumanis Zaigonis docents Filozofijas doktors Dr.phil.
Grospiņa Ilze lektore Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē Mg.geogr.
Gusta Zane lektore Profesionālais maģistra grāds vides zinībās  
Hmieļevska Ieva lektore Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā Mg.PA
Imbovics Edmunds lektors    
Jēgere Sarmīte profesore Ekonomikas doktors Dr.oec.
Kolosova Ārija docente Vēstures doktors Dr.hist.
Kulberga Inta docente Vadībzinātnes doktors Dr.sc.admin.
Kulberga Inta fakultātes dekāne Vadībzinātnes doktors Dr.sc.admin.
Līduma Diāna lektore Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē Mg.oec.
Lūsēna-Ezera Inese profesore Vadībzinātnes doktors Dr.sc.admin.
Medveckis Arturs asociētais profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Mežinska Anita lektore Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Mg.uzņēmējdarbības vad.
Runte Sanda vieslektore Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē Mg.iur.
Siliņš Varis lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstniecības studijās  
Skābarde Ilga lektore Profesionālais maģistra grāds (AIC lēmums)  
Skujiņš Valdis lektors Profesionālais bakalaura grāds tūrismā  
Sprice Inga docente Komunikācijas zinātnes doktors Dr.sc.com.
Straume Astra lektore    
Strazdiņa Irina docente Psiholoģijas doktors Dr.psych.
Šēfere Anna lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstniecības studijās  
Tumaščika Iveta lektore Tiesību zinātnes maģistra akadēmiskais grāds Mg.iur.
Ūpe Evija lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds Mg.ed.
Vagotiņš-Vagulis Ģirts lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē Mg.paed.
Vasiļevska Daina docente Vadībzinātnes doktors Dr.sc.admin.
Vārpiņš Kaspars lektors Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā  
Veinberga Sandra profesore Filoloģijas doktora zinātniskais grāds Dr.philol.
Zēlerte Vija lektore Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā Mg.psych.
Zupa Uldis lektors Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā  

   

HUMANITĀRO UN MĀKSLAS ZINĀTŅU FAKULTĀTE

   

Ančevska Ieva docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Atāle Zigrīda lektore Profesionālais maģistra grāds mākslā  
Babina Agata lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds romānistikā  
Balčus Elita lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Beļajevs Oļegs docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Bernotas Vakaris vieslektors    
Biters Kristaps lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Bliska Inga docente Filoloģijas doktors Dr.philol.
Bluķe Dace lektore Mākslas maģistra grāds Mg.art.
Bugavičute-Pēce Rasa lektore Humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds rakstniecības studijās  
Deimante Dagnija docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Demitere Maija lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Dreimane Ieva lektore Profesionālais bakalaura grāds mūzikā  
Erbs Herberts lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Gabaliņš Raimonds lektors Profesionālais maģistra grāds mākslā  
Gaile Linda lektore    
Genese-Plaude Inta lektore Profesionālais maģistra grāds (AIC lēmums)  
Girņus Gita lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Grava Liene lektore    
Gritāne Agita lektore Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē Mg.iur.
Grīnbergs Andris lektors    
Gundars Lauris docents    
Gūtmane Zanda profesore Filoloģijas doktors Dr.philol.
Heils (Hales) Kristofers (Christopher) docents Filozofijas doktors Dr.phil.
Helviga Anita docente Filoloģijas doktors Dr.philol.
Ignatjeva Sigita lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Jankevics Jānis lektors Humanitāro zinātņu maģistra mākslā akadēmiskais grāds  
Johansons Voldemārs docents Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Kačanova Baiba docente Filoloģijas doktors Dr.philol.
Kalita Mārtiņš lektors    
Kalnačs Benedikts profesors Filoloģijas habil.doktors Dr.habil.philol.
Kaļiņina Valentīna asociētā profesore Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Kastiņš Juris Andrejs profesors Filoloģijas habil.doktors Dr.habil.philol.
Kaupuža Lelde lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās  
Kiseļūnaite Daļa viesprofesore Filoloģijas doktors Dr.philol.
Klāsone Inta profesore Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Krūmiņš Mārtiņš lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Kučinska-Laukšteine Inese docente    
Kuduma Anda asociētā profesore Filoloģijas doktors Dr.philol.
Laiveniece Diāna profesore Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Lapšāns Kristaps lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Laugale Velga docente Filoloģijas doktors Dr.philol.
Laukšteins Herberts docents    
Lauze Linda profesore Filoloģijas doktors Dr.philol.
Lāma Edgars profesors Filoloģijas doktors Dr.philol.
Lēvalde Vēsma docente Mākslas zinātņu doktors Dr.art.
Lūriņa Rita docente Mākslas maģistra grāds teātra mākslā Mg.art.
Matulis Haralds lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā Mg.phil.
Novika Marina docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Ņikiforova Eleonora lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Okuņeva Sandra lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Ozola Ieva asociētā profesore Filoloģijas doktors Dr.philol.
Petrenko Dmitrijs docents Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās  
Pilverta Ervita lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Priedola Anna lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Pucena Signe lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās  
Riekstiņš Pēteris lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Rozenbahs Aivars lektors Profesionālais maģistra grāds mākslā  
Saulenas Petras vieslektors    
Sekača Paula lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstniecības studijās  
Semjonova Olga lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds Mg.ed.
Siliņš Jānis profesors    
Skulte Ilva asociētā profesore Filoloģijas doktors Dr.philol.
Spirģe-Sēne Solvita lektore Profesionālais maģistra grāds mākslā  
Stepiņš Ģirts Edvarts lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Straupeniece Daiga docente Filoloģijas doktors Dr.philol.
Šmite Rasa profesore Socioloģijas doktors Dr.sc.soc.
Šmits Raitis lektors Mākslas zinātņu doktors Dr.art.
Šulce Dzintra docente Filoloģijas doktors Dr.philol.
Tramdaka Gunta lektore Humanitāro zinātņu maģistra filoloģijā akadēmiskais grāds  
Vaļivahina Santa zinātniskā  asistente Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Veisbuka Inese lektore Maģistra profesionālais grāds tulkošanā un terminoloģijā  
Vilmane Nora lektore Izglītības zinātņu maģistrs izglītības darba vadībā  
Vīriņa Dzintra docente Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā Mg.art.
Vītola Paula lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Zauere Resija lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Zulmane Linda lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.

   

PEDAGOĢIJAS UN SOCIĀLĀ DARBA FAKULTĀTE

   

Alksne Antra lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Barča Aija docente Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā Mg.soc.darbs
Bārdule Kristīne lektore Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds  
Berloviene Dina lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Bethere Dina profesore Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Blauzde Olga docente Maģistra profesionālais grāds mūzikā  
Dreiblathens Aldis lektors Profesionālais maģistra grads tiesību zinātnēs Mg.iur.
Enģele Līga lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Grava Jana asociētā profesore Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds Dr.paed.
Griškēviča Ingūna docente Psiholoģijas doktors Dr.psych.
Jurs Pāvels profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Kadiķe Vita lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Kaire Ginta lektore Pedagoģijas maģistra grāds Mg.paed.
Kārkliņa Kristīne lektore Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā  
Klampe Aira lektore Profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē  
Kleinšmite Ligita lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Lanka Svetlana lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Latsone Lāsma docente Filozofijas doktors Dr.phil.
Mackeviča Aiga docente    
Markus Dace profesore Filoloģijas habil.doktors Dr.habil.philol.
Neimane Ilma docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Novickis Uldis lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Paipare Mirdza docente Mūzikas maģistra grāds  
Pavītola Linda profesore Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Pavītols Juris lektors Profesionālais maģistra grāds (AIC lēmums)  
Pole Vineta lektore Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds  
Ponomarjova Janina lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Ročāne Maija docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Samuseviča Alīda profesore Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Striguna Santa lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Tamuža Daina lektore    
Tālbergs Aivis lektors Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā  
Tomele Gundega lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Tumševica Zane lektore Maģistrs skolvadībā profesionālais grāds  
Tūbele Sarmīte profesore Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Ūtrupa Kristīne lektore Profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Valce Ilze profesore Mūzikas maģistra grāds  
Valka Zita lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Vārpa Normunds lektors    
Vecenāne Helēna asociētā profesore Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Veita Lauma lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Vereščagina Irīna lektore Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Vikmane Blāzma docente Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Vītola Vinita lektore Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā Mg.soc.darbs
Vlassopoulos Maria viesprofesore    
Zeide Inga lektore Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās  
Žīmante Kaiva lektore Pedagoģijas maģistra grāds Mg.paed.