Par mums

Mācībspēki

Mācībspēku saraksts uz 30.09.2020.

DABAS UN INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

   

Anohina Sandra lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Ābele Lilita lektors Vides zinātņu maģistra grāds Mg.env.sc.
Barute Dina lektors Izglītības zinātņu maģistrs informātikas didaktikā Mg.paed.
Bērziņa Anete lektors Dabaszinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā Mg.geogr.
Briška Inese lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Būmans Guntars docents Datorzinātņu doktora zinātniskais grāds Dr.sc.comp.
Cetrovska Kristiana dabaszinātņu laborants Profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Cudečka-Puriņa Natālija docents vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds uzņēmējdarbības vadībā Dr.sc.administr.
Egliens Viktors lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Elstiņa Ance lektors Profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Frišfelds Vilnis docents Fizikas doktors Dr.phys.
Glikasa Olga docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Grickus Armands profesors Inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing.
Gudele Ina docents    
Gulbis Māris lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Guseinovs Šarifs profesors Matemātikas doktors Dr. math.
Ģingule Klavdija docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Jansone Anita profesors Datorzinātņu doktora zinātniskais grāds Dr.sc.comp.
Jākobsone Liene lektors Profesionālais maģistra grāds vides zinībās  
Jūrmalietis Roberts docents Bioloģijas doktors Dr.biol.
Kadiķe Mārīte sekretārs Profesionālais bakalaurs izglītībā  
Kalniņš Viesturs docents Inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing.
Karule Ludmila docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Kaupužs Jevgenijs profesors Fizikas doktors Dr.phys.
Kārkliņa Vaira docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Kūma Dace docents Matemātikas doktors Dr. math.
Lagzdiņa Aija lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Lauberga Ērika lektors Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds  
Lauris Kaspars lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Letinskis Jānis lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Mackare Kristīne lektors Profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā  
Mackus Imants lektors    
Magazeina Ilva lektors Izglītības zinātņu maģistrs informātikas didaktikā  
Morevs Patriks lektors Dabaszinātņu maģistrs matemātikā Mg.math.
Mozžerikovs Jurijs lektors    
Nacheva Radka viesprofesors    
Paulauskiene Tatjana viesprofesors Inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing.
Priedols Valdis lektors Profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Rekmane Antra metodiķis Profesionālais bakalaura grāds tūrismā  
Roze Ieva docents Bioloģijas doktors Dr.biol.
Sinka Mārtiņš lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Šuba Jurģis docents Bioloģijas doktors Dr.biol.
Tomsone Vineta lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Tomsons Dzintars lektors Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs Mg.sc.comp.
Ulmane-Ozoliņa Lāsma docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Vasermane Inga lektors    
Virsis Laimons lektors    
Zeltiņa Māra docents Bioloģijas doktors Dr.biol.
Znotiņa Inta lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Žaimis Uldis lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Žigunovs Maksims lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.

   

VADĪBAS UN SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

   

Drišļuks Uldis lektors Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Mg.uzņēmējdarbības vad.
Ercuma Daiga lektors Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā Mg.paed.
Gintere Ērika lektors Psiholoģijas maģistrs sociālajā jomā un Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Mg.psych., Mg.sc.educ. 
Graumanis Zaigonis docents Filozofijas doktors Dr.phil.
Grospiņa Ilze lektors Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē Mg.geogr.
Gusta Zane lektors Profesionālais maģistra grāds vides zinībās  
Hmieļevska Ieva lektors Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā Mg.PA
Imbovics Edmunds lektors    
Jēgere Sarmīte profesors Ekonomikas doktors Dr.oec.
Kolosova Ārija docents Vēstures doktors Dr.hist.
Kulberga Inta docents Vadībzinātnes doktors Dr.sc.admin.
Kulberga Inta fakultātes dekāns Vadībzinātnes doktors Dr.sc.admin.
Līduma Diāna lektors Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē Mg.oec.
Lūsēna-Ezera Inese profesors Vadībzinātnes doktors Dr.sc.admin.
Medveckis Arturs asociētais profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Mežinska Anita lektors Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Mg.uzņēmējdarbības vad.
Runte Sanda vieslektors Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē Mg.iur.
Siliņš Varis lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstniecības studijās  
Skābarde Ilga lektors Profesionālais maģistra grāds (AIC lēmums)  
Skujiņš Valdis lektors Profesionālais bakalaura grāds tūrismā  
Sprice Inga docents Komunikācijas zinātnes doktors Dr.sc.com.
Straume Astra lektors    
Strazdiņa Irina docents Psiholoģijas doktors Dr.psych.
Šēfere Anna lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstniecības studijās  
Tumaščika Iveta lektors Tiesību zinātnes maģistra akadēmiskais grāds Mg.iur.
Ūpe Evija lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds Mg.ed.
Vagotiņš-Vagulis Ģirts lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē Mg.paed.
Vasiļevska Daina docents Vadībzinātnes doktors Dr.sc.admin.
Vārpiņš Kaspars lektors Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā  
Veinberga Sandra profesors Filoloģijas doktora zinātniskais grāds Dr.philol.
Zēlerte Vija lektors Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā Mg.psych.
Zupa Uldis lektors Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā  

   

HUMANITĀRO UN MĀKSLAS ZINĀTŅU FAKULTĀTE

   

Ančevska Ieva docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Atāle Zigrīda lektors Profesionālais maģistra grāds mākslā  
Babina Agata lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds romānistikā  
Balčus Elita lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Beļajevs Oļegs docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Bernotas Vakaris vieslektors    
Biters Kristaps lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Bliska Inga docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Bluķe Dace lektors Mākslas maģistra grāds Mg.art.
Bugavičute-Pēce Rasa lektors Humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds rakstniecības studijās  
Deimante Dagnija docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Demitere Maija lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Dreimane Ieva lektors Profesionālais bakalaura grāds mūzikā  
Erbs Herberts lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Gabaliņš Raimonds lektors Profesionālais maģistra grāds mākslā  
Gaile Linda lektors    
Genese-Plaude Inta lektors    
Girņus Gita lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Grava Liene lektors    
Gritāne Agita lektors Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē Mg.iur.
Grīnbergs Andris lektors    
Gundars Lauris docents    
Gūtmane Zanda profesors Filoloģijas doktors Dr.philol.
Heils (Hales) Kristofers (Christopher) docents Filozofijas doktors Dr.phil.
Helviga Anita docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Ignatjeva Sigita lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Jankevics Jānis lektors Humanitāro zinātņu maģistra mākslā akadēmiskais grāds  
Johansons Voldemārs docents Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Kačanova Baiba docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Kalita Mārtiņš lektors    
Kalnačs Benedikts profesors Filoloģijas habil.doktors Dr.habil.philol.
Kaļiņina Valentīna asociētais profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Kastiņš Juris Andrejs profesors Filoloģijas habil.doktors Dr.habil.philol.
Kaupuža Lelde lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās  
Kiseļūnaite Daļa viesprofesors Filoloģijas doktors Dr.philol.
Klāsone Inta profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Krūmiņš Mārtiņš lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Kučinska-Laukšteine Inese docents    
Kuduma Anda asociētais profesors Filoloģijas doktors Dr.philol.
Laiveniece Diāna profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Lapšāns Kristaps lektors Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā Mg.sc.ing.
Laugale Velga docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Laukšteins Herberts docents    
Lauze Linda profesors Filoloģijas doktors Dr.philol.
Lāma Edgars profesors Filoloģijas doktors Dr.philol.
Lēvalde Vēsma docents Mākslas zinātņu doktors Dr.art.
Lūriņa Rita docents Mākslas maģistra grāds teātra mākslā Mg.art.
Matulis Haralds lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā Mg.phil.
Novika Marina docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Ņikiforova Eleonora lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Okuņeva Sandra lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Ozola Ieva asociētais profesors Filoloģijas doktors Dr.philol.
Petrenko Dmitrijs docents Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās  
Pilverta Ervita lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Priedola Anna lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Pucena Signe lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās  
Riekstiņš Pēteris lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Rozenbahs Aivars lektors Profesionālais maģistra grāds mākslā  
Saulenas Petras vieslektors    
Sekača Paula lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstniecības studijās  
Semjonova Olga lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds Mg.ed.
Siliņš Jānis profesors    
Skulte Ilva asociētais profesors Filoloģijas doktors Dr.philol.
Spirģe-Sēne Solvita lektors Profesionālais maģistra grāds mākslā  
Stepiņš Ģirts Edvarts lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Straupeniece Daiga docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Šmite Rasa profesors Socioloģijas doktors Dr.sc.soc.
Šmits Raitis lektors Mākslas zinātņu doktors Dr.art.
Šulce Dzintra docents Filoloģijas doktors Dr.philol.
Tramdaka Gunta lektors Humanitāro zinātņu maģistra filoloģijā akadēmiskais grāds  
Vaļivahina Santa zinātniskais asistents Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Veisbuka Inese lektors Maģistra profesionālais grāds tulkošanā un terminoloģijā  
Vilmane Nora lektors Izglītības zinātņu maģistrs izglītības darba vadībā  
Vīriņa Dzintra docents Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā Mg.art.
Vītola Paula lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mg.art.
Zauere Resija lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.
Zulmane Linda lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā Mg.philol.

   

PEDAGOĢIJAS UN SOCIĀLĀ DARBA FAKULTĀTE

   

Alksne Antra lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Barča Aija docents Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā Mg.soc.darbs
Bārdule Kristīne lektors Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds  
Berloviene Dina lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Bethere Dina profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Blauzde Olga docents Maģistra profesionālais grāds mūzikā  
Dreiblathens Aldis lektors Profesionālais maģistra grads tiesību zinātnēs Mg.iur.
Enģele Līga lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Grava Jana asociētais profesors Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds Dr.paed.
Griškēviča Ingūna docents Psiholoģijas doktors Dr.psych.
Jurs Pāvels asociētais profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Kadiķe Vita lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Kaire Ginta lektors Pedagoģijas maģistra grāds Mg.paed.
Kārkliņa Kristīne lektors Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā  
Klampe Aira lektors Profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē  
Kleinšmite Ligita lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Lanka Svetlana lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Latsone Lāsma docents Filozofijas doktors Dr.phil.
Mackeviča Aiga docents    
Markus Dace profesors Filoloģijas habil.doktors Dr.habil.philol.
Neimane Ilma docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Novickis Uldis lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Paipare Mirdza docents Mūzikas maģistra grāds  
Pavītola Linda profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Pavītols Juris lektors Profesionālais maģistra grāds (AIC lēmums)  
Pole Vineta lektors Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds  
Ponomarjova Janina lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Ročāne Maija lektors Pedagoģijas maģistra grāds Mg.paed.
Samuseviča Alīda profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Striguna Santa lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Tamuža Daina lektors    
Tālbergs Aivis lektors Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā  
Tomele Gundega lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Tumševica Zane lektors Maģistrs skolvadībā profesionālais grāds  
Tūbele Sarmīte profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Ūtrupa Kristīne lektors Profesionālais maģistra grāds izglītībā  
Valce Ilze profesors Mūzikas maģistra grāds  
Valka Zita lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Vārpa Normunds lektors    
Vecenāne Helēna asociētais profesors Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Veita Lauma lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Vereščagina Irīna lektors Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā Mg.paed.
Vikmane Blāzma docents Pedagoģijas doktors Dr.paed.
Vītola Vinita lektors Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā Mg.soc.darbs
Vlassopoulos Maria viesprofesors    
Zeide Inga lektors Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās  
Žīmante Kaiva lektors Pedagoģijas maģistra grāds Mg.paed.