Pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENAS BIBLIOTĒKĀ

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Minētie izcenojumi spēkā ar 2020. gada 1. jūliju