Pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENAS BIBLIOTĒKĀ

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Minētie izcenojumi spēkā ar 2015. gada 1. jūliju 

 

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR 

Uzrādot LiepU apliecības

Sniedzot ārpakalpojumus (ja nav LiepU apliecība)

 

DRUKĀŠANA

 

 

7.1.                 

A4 formāts

0,07 lapa

0,11 lapa

7.2.                 

A3 formāts

0,15 lapa

0,20 lapa

7.3.                 

Ar krāsu printeri A4 formāts (atkarībā no noklājuma)

0,30-1,15 lapa

0,40-1,60 lapa

7.4.                 

Uz plēves A4 formāts

0,36 plēve

0,50 plēve

 

KOPĒŠANA (rokas režīma)

 

 

7.5.                 

A4 formāts vienpusēja

0,07 lapa

0,10 lapa

7.6.                 

A4 formāts abpusēja

0,14 lapa

0,20 lapa

7.7.                 

A3 formāts vienpusēja

0,11 lapa

0,16 lapa

7.8.                 

A3 formāts abpusēja

0,18 lapa

0,26 lapa

 

KOPĒŠANA (automātiskā padeve)

 

 

7.9.                 

A4 formāts vienpusēja

0,04 lapa

0,07 lapa

7.10.             

A4 formāts abpusēja

0,08 lapa

0,11 lapa

7.11.             

A3 formāts vienpusēja

0,09 lapa

0,11 lapa

7.12.             

A3 formāts abpusēja

0,17 lapa

0,24 lapa

7.13.             

Uz plēves A4 formāts

0,30 plēve

0,40 plēve

 

Iesiešana (ar Unibind aparātu)

 

 

7.14.             

Glancētos vākos

2,20

2,20

7.15.             

Bez vākiem

1,90

1,90

7.16.             

Ādas imitācijas vākos

7,50

8,00

7.17.             

Ādas imitācijas vāki ar uzrakstu

8,00

 

7.18.             

Iesieta darba termiska labošana

0,90

0,90

 

Iesiešana (ar brošēšanas iekārtu)

 

 

7.19.             

Ar spirāli <150.lpp.

1,50

2,00

7.20.             

Ar spirāli >150.lpp.

2,50

3,00

7.21.             

Spirālē iesieto darbu labošana

0,70

0,70

 

Skenēšanas darbi

 

 

7.22.             

No lasītavas materiāliem

bezmaksas

0,15 lapa

7.23.             

No citiem materiāliem

0,15 lapa

0,15 lapa

 

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI

 

 

7.24.             

Kavējuma nauda par katra iespieddarba izmantošanu virs noteiktā termiņa

0,15 nokavētā diena

-

7.25.             

Kavējuma nauda par nakts abonementa izmantošanu virs noteiktā termiņa

1,50 nokavētā stunda

-

7.26.             

Izsniegto grāmatu saraksta drukāšana

0,15 lapa

-

7.27.             

Informācijas resursu saraksta izveidošana atbilstoši tematiskajam pieprasījumam:

 

-

no Latvijas bibliotēku katalogiem

3,50+ maksa par drukāšana

no e-resursiem latviešu valodā

5,00+ maksa par drukāšana

no e-resursiem svešvalodā

8,00+ maksa par drukāšana

7.28.             

SBA

pasta pakalpojumi

-

7.29.             

SSBA

pēc LNB izcenojuma + pasta pakalpojumi

-

7.30.             

informācijas ierakstīšana kompaktdiskā

0,70 kompakt. disks

0,70 kompakt. disks

7.31.             

darbu tehniska rediģēšana

0,30 lapa

0,30 lapa