Padomes

Profesoru padomes

 

LiepU profesoru padome “Izglītības zinātnes”

(Apstiprināta Liepājas Universitātes Senātā 2022. gada 25. aprīlī)

Dr.paed.
Alīda Samuseviča

LiepU profesore

Dr.paed.
Dina Bethere

LiepU profesore

Dr.paed.
Inta Klāsone

LiepU profesore

Dr.paed.
Pāvels Jurs

LiepU profesors

Dr.paed.
Linda Pavītola

LiepU profesore

Dr.paed.
Zanda Rubene

Latvijas Universitātes profesore

Dr.paed.
Tatjana Koķe
Rīgas Stradiņa universitātes profesore  

 
Inta Kornņējeva

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas direktore

                                                                                                    

 

LiepU profesoru padome “Valodniecība un literatūrzinātne”

(Apstiprināta Liepājas Universitātes Senātā 2022. gada 24. janvārī)

Dr.philol.
Edgars Lāma

LiepU profesors

Padomes priekšsēdētājs

Dr.paed.
Diāna Laiveniece

LiepU profesore

Dr.philol.
Zanda Gutmane

LiepU profesore  

Dr.philol.
Linda Lauze

LiepU profesore

Dr.habil.philol.
Dace Markus

LiepU profesore

Dr.habil.philol.
Benedikts Kalnačs

LiepU profesors

Dr.habil.philol.
Juris Andrejs Kastiņš

LiepU profesors

Dr.philol.
Māra Grudule

Latvijas Universitātes profesore

Dr.philol.
Ieva Kalniņa

Latvijas Universitātes profesore

Dr.philol.
Anna Vulāne

Latvijas Universitātes profesore

Dr.habil.hum.
Daļa Kiseļūnaite
(Dalia Kiseliūnaitė)

Klaipēdas Universitātes profesore