Par mums

Satversme

Liepājas Universitātes Satversme


     

Adrians Rainers Popa studiju programmas „Biznesa un organizācijas vadība”  students
Aivis Tālbergs Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes lektors
Anita Helviga Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece/direktore
Anita Jansone Dabas un inženierzinātņu fakultātes profesore/dekāne, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vadošā pētniece
Anna Margreta Vērdiņa studiju programmas „Biznesa un organizācijas vadība” studente
Anna Vintēna studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” studente
Anna Žanete Riekstiņa studiju programmas „Skolotājs (pamatizglītības skolotājs)” studente
Ārija Kolosova Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente
Armands Grickus Dabas un inženierzinātņu fakultātes asociētais profesors, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks
Arturs Medveckis Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docents, Izglītības zinātņu institūta pētnieks,
Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks
Baiba Trinīte Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc. profesore, Logopēdijas centra vadošā pētniece
Dace Kūma Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniece
Daiga Ercuma KVS vadītāja
Daiga Straupeniece Kurzemes Humanitārā institūta pētniece
Dina Barute Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore
Dina Bethere Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece/direktore
Dzintars Tomsons Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta zinātniskais asistents
Dzintra Šulce Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, Kurzemes Humanitārā institūta vadošā pētniece
Dzintra Vīriņa Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente
Edgars Lāma Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors, Kurzemes Humanitārā institūta vadošais pētnieks, Satversmes sapulces priekšsēdētājs
Elza Admidiņa studiju programmas „Jauno mediju māksla” studente
Emīls Lauss studiju programmas „Jauno mediju māksla”  students
Endijs Kārkliņš studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” students
Ērika Gintere Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore
Gundega Tomele Izglītības zinātņu institūta pētniece
Gunta Žindule Personāla un dokumentu pārvaldības daļas vadītāja
Herberts Erbs Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektors
Ieva Bogdane Vadības un sociālo zinātņu fakultātes metodiķe
Ieva Ozola zinātnes prorektore, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asoc. profesore, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece
Ilze Grospiņa Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore
Ilze Valce Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore, Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece
Inese Briška Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore
Inga Bliska Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente
Inga Sprice Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente
Inta Klāsone Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece
Inta Kulberga Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne, docente
Inta Znotiņa Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore
Irina Strazdiņa Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente
Jana Grava Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc. profesore
Jeļena Trukšāne Finanšu un personāla direktore
Karīna Krieviņa Kurzemes Humanitārā institūta pētniece
Kārlis Dāvids Liepnieks-Liepiņš studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” students
Kaspars Lauris IT centra vadītājs
Kitija Dāboliņa Saimniecības daļas sekretāre
Lāsma Ulmane-Ozoliņa Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Izglītības zinātņu institūta pētniece
Laura Liepa studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” studente
Līga Krūmiņa bibliotēkas direktore
Lilita Ābele Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniece
Linda Lauze Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Kurzemes Humanitārā institūta vadošā pētniece
Linda Pavītola Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne, profesore
Marina Novika Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente
Marta Valentīna Bočkāne studiju programmas „ Skolotājs (speciālās izglītības skolotājs)”  studente
Mārtiņš Krūmiņš Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektors
Monta Sorokina studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas”  studente
Olga Glikasa Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Izglītības zinātņu institūta pētniece
Renāte Vītiņa studiju programmas „Jauno mediju māksla” studente
Roberts Jūrmalietis Dabas un inženierzinātņu fakultātes docents, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks
Sarmīte Jēgere Vadības un sociālo zinātņu fakultātes profesore
Simona Laiveniece galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Svetlana Lanka Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes lektore, Izglītības zinātņu institūta pētniece
Una Kalniņa studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” studente
Valentīna Kaļiņina Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asoc. profesore
Velga Laugale Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente
Viesturs Kalniņš Dabas un inženierzinātņu fakultātes docents, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētnieks
Zaigonis Graumanis Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docents