Par mums

Satversme

Liepājas Universitātes Satversme (*.pdf)


Satversmes sapulce – apstiprināta 2019. gada 18. martā

1.

Admidiņa Elza

studiju programmas „Jauno mediju māksla” 1.kursa studente

2.

Ābele Lilita

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniece

3.

Barute Dina

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore

4.

Bethere Dina

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta vadošā pētniece/direktore

5.

Bliska Inga

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente

6.

Bogdane Ieva

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes metodiķe

7.

Bočkāne Marta Valentīna

studiju programmas „ Skolotājs (speciālās izglītības skolotājs)” 1.kursa studente

8.

Briška Inese

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore

9.

Dāboliņa Kitija

Saimniecības daļas sekretāre

10.

Gintere Ērika

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore

11.

Glikasa Olga

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Izglītības zinātņu institūta pētniece

12.

Grava Jana

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes docente

13.

Graumanis Zaigonis

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docents

14.

Grickus Armands

Dabas un inženierzinātņu fakultātes asociētais profesors, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks/ direktors

15.

Grospiņa Ilze

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore

16.

Erbs Herberts

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektors

17.

Ercuma Daiga

KVS vadītāja

18.

Helviga Anita

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece/direktore

19.

Jansone Anita

Dabas un inženierzinātņu fakultātes profesore/dekāne, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vadošā pētniece

20.

Jēgere Sarmīte

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes profesore

21.

Jūrmalietis Roberts

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docents, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks

22.

Kalniņa Una

studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 3.kursa studente

23.

Kalniņš Viesturs

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docents, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētnieks

24.

Kaļiņina Valentīna

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asoc. profesore

25.

Kārkliņš Endijs

studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” 2.kursa students

26.

Klāsone Inta

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece

27.

Kolosova Ārija

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente

28.

Krieviņa Karīna

Kurzemes Humanitārā institūta pētniece

29.

Krūmiņa Līga

bibliotēkas direktore

30.

Krūmiņš Mārtiņš

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektors

31.

Kulberga Inta

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne, docente

32.

Kūma Dace

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniece

33.

Laiveniece Simona

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

34.

Laugale Velga

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente

35.

Lāma Edgars

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors, Kurzemes Humanitārā institūta vadošais pētnieks, Satversmes sapulces priekšsēdētājs

36.

Lauss Emīls

studiju programmas „Skolotājs (pamatizglītības skolotājs) ” 1.kursa students

37.

Lanka Svetlana

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes lektore, Izglītības zinātņu institūta zinātniskā asistente

38.

Lauris Kaspars

IT centra vadītājs

39.

Lauze Linda

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Kurzemes Humanitārā institūta vadošā pētniece

40.

Liepa Laura

studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 1.kursa studente

41.

Liepnieks – Liepiņš Kārlis Dāvids

studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” 1.kursa students

42.

Medveckis Arturs

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docents, Izglītības zinātņu institūta pētnieks,

Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks

43.

Novika Marina

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente

44.

Ozola Ieva

zinātnes prorektore, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asoc. profesore, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece

45.

Pavītola Linda

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne, profesore

46.

Popa Adrians Rainers

studiju programmas „Biznesa un organizācijas vadība” 1.kursa students

47.

Riekstiņa Anna Žanete

studiju programmas „Skolotājs (pamatizglītības skolotājs)”1.kursa studente

48.

Sorokina Monta

studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 2.kursa studente

49.

Sprice Inga

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente

50.

Straupeniece Daiga

Kurzemes Humanitārā institūta pētniece

51.

Strazdiņa Irina

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente

52.

Šulce Dzintra

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, Kurzemes Humanitārā institūta vadošā pētniece

53.

Tālbergs Aivis

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes lektors

54.

Tomele Gundega

Izglītības zinātņu institūta pētniece

55.

Tomsons Dzintars

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta zinātniskais asistents

56.

Trinīte Baiba

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc. profesore, Logopēdijas centra vadošā pētniece

57.

Trukšāne Jeļena

finanšu analītiķe

58.

Ulmane – Ozoliņa Lāsma

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Izglītības zinātņu institūta pētniece

59.

Vintēna Anna

studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 1.kursa studente

60.

Vītiņa Renāte

studiju programmas „Jauno mediju māksla” 1.kursa studente

61.

Vērdiņa Anna Margreta

studiju programmas „Biznesa un organizācijas vadība” 1.kursa studente

62.

Znotiņa Inta

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore

63.

Žindule Gunta

galvenā lietvede

64.

Valce Ilze

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore, Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece

65.

Vīriņa Dzintra

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente