Liepājas Universitātē:

~ 1 500

studentu

> 200

mācībspēku un zinātnieku

17

bakalaura
programmas

9

maģistra
programmas

4

doktora
programmas

Fakultātes:

Jaunumi:

Arhīvs

Zinātniskie institūti:

Informācija studentiem:

Arhīvs

Kalendārs