Zinātniskie institūti

Vadībzinātņu institūts

Institūts Pētnieki Publikācijas Sadarbība

LiepU Vadībzinātņu institūts ir izveidots 2008. gada pavasarī. Tā mērķis ir attīstīt vadības zinātni atbilstoši mūsdienu Eiropas un pasaules pētniecības pieredzei, akcentējot inovāciju ieviešanu dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Vadībzinātņu institūta darbības virzieni un pētniecības jomas:
1. Intelektuālā kapitāla ietekme uz Kurzemes plānošanas reģiona attīstību;
2. Liepājas Universitātes ieguldījums ekonomikas attīstībā Kurzemes plānošanas reģionā;
3. Kvalitātes vadības problēmas augstskolās;
4. Pašvaldību sektora pārvaldība pēc teritoriālās reformas;
5. Komunikāciju vadība;
6. Augstākās izglītības vadība:
   • izglītības programmu vadība;
   • komandas darba principi;
   • izglītības iestāžu optimizācija.

 

Direktore

Inese Lūsēna-Ezera, Dr.sc.administr.
tālr: +371 63407737
e-pasts: inese.lusena-ezera@liepu.lv
               vzi@liepu.lv