Zinātniskie institūti

Vadībzinātņu institūts

LiepU Vadībzinātņu institūts ir izveidots 2008. gada pavasarī. Tā mērķis ir attīstīt vadības zinātni atbilstoši mūsdienu Eiropas un pasaules pētniecības pieredzei, akcentējot inovāciju ieviešanu dažādās tautsaimniecības nozarēs.

   


direktore

Inese Lūsēna - Ezera
Dr. sc. administr.

tālr: 63407737; 26185139, 314. telpa

inese.lusena-ezera@liepu.lv

       

Vadībzinātņu institūta darbības virzieni un pētniecības jomas

Intelektuālā kapitāla ietekme uz Kurzemes plānošanas reģiona attīstību

  1. Liepājas Universitātes ieguldījums ekonomikas attīstībā Kurzemes plānošanas reģionā.
  2. Kvalitātes vadības problēmas augstskolās.
  3. Pašvaldību sektora pārvaldība pēc teritoriālās reformas.
  4. Komunikāciju vadība.
  5. Augstākās izglītības vadība:
  • izglītības programmu vadība
  • komandas darba principi
  • izglītības iestāžu optimizācija

Realizētie projekti:

1. Vadībzinātņu institūts 2009/ 2010realizēja Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras” iepirkuma procedūru ( Nr. LIAA 2009/31) apmācību kursa „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās” vadīšanu. (no  2009.gada 16.novembra līdz 14.decembrim), kas tika veikts darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.2.aktivitātes “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” (Identifikācijas nr. 2DP/2.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/002) īstenošanu.

Apmācību mērķis bija motivēt jaunos uzņēmējus pilnveidot savas biznesa idejas līdz pilnvērtīgam biznesa plānam, kas tiktu reāli īstenota uzņēmumos Latvijā.

Rezultātā 30 apmācību dalībnieki ir ieguvuši izpratni par inovācijām un uzņēmumu veidošanu. Dalībnieku 4 veiksmīgākas biznesa idejas tika novirzītas dalībai uz Latvijas inovatīvo biznesa ideju konkursu „Ideju kauss”, bet 5 veiksmīgākās biznesa idejas ieguva iespējas izmantot pirmsinkubācijas pakalpojumus.

Dalība projektā:

LATVIA – LITHUANIA CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME / Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts

Under European Territorial Cooperation Objective 2007-2013

Project: „Competitive Entrepreneurship By Lifelong Learning And Business Cooperation (COOP EDU-SHIP)“

Projekts apstiprināts ar nosacījumu.