Arodbiedrība

Par mums

Liepājas Universitātes arodbiedrības organizācija – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) dalīborganizācija

 

 

Adrese

Lielā iela 14, 215. kabinets, Liepāja, LV- 3401; e-pasts: arodbiedriba@liepu.lv

 

Priekšsēdētāja

Inta Genese – Plaude, HMZF lektore, Mg.philol.

Priekšsēdētājas vietniece

Rita Ozola, PSDF lektore, Mg. paed.

AO grāmatvede

Ausma Klestrova, PSDF lietvede, Mg. philol.

Valde

Ārija Kolosova, VSZF docente, Dr. hist.,

Santa Striguna, Mg.paed., Izglītības zinātņu institūts,

Olga Glikasa, DIF docente, Dr. paed.,

Ērika Gintere, VSZF lektore, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā, Mg.sc.educ.,

Linda Zulmane, HMZF lektore, Mg. Philol.,

Uldis Drišļuks, VSZF lektors, profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā

Viktors Egliens, informācijas sistēminženieris,Mg.sc.educ.,

Juris Pavītols, PSZF lektors, Mg.sc.educ..

Pieņemšanas laiks

Inta Genese-Plaude:

Pirmdienās 16.00 - 18.00
Otrdienās 13.00-17.00
Ceturtdienās 9.30 - 14.00
Piektdienās 10.00 - 12.00

 

Kontakttālrunis

22031824