Par mums

Liepājas Universitātes arodbiedrības organizācija – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) dalīborganizācija


Adrese

Lielā iela 14, 242. kabinets, Liepāja, LV- 3401; e-pasts: arodbiedriba@liepu.lv

 

Priekšsēdētāja

Inta Genese – Plaude, HMZF lektore, Mg.philol.

Priekšsēdētājas vietniece

Rita Ozola, PSDF lektore, Mg. paed.

AO grāmatvede

Ausma Klestrova, PSDF lietvede, Mg. philol.

Valde

Ārija Kolosova, VSZF docente, Dr. hist.,

Helēna Vecenāne, PSDF lektore, Dr. paed.,

Olga Glikasa, DIF docente, Dr. paed.,

Ērika Gintere, VSZF lektore, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā, Mg.sc.educ.,

Linda Zulmane, HMZF lektore, Mg. Philol.,

Uldis Drišļuks, VSZF lektors, profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā

Viktors Egliens, informācijas sistēminženieris,Mg.sc.educ.,

Juris Pavītols, PSZF lektors, Mg.sc.educ..

Pieņemšanas laiks

Inta Genese-Plaude:

pirmdienās 12.00-15.00,

trešdienas 9.00-12.00,

ceturtdienās 11.00- 15.00,

piektdienās 9.00 – 12.00

Rita Ozola:

Otrdienās 11.00- 15.00

Kontakttālrunis

22031824

Atpakaļ

Kalendārs

Aug
31

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00