Dienesta viesnīca

 DIENESTA VIESNĪCA

 Ganību iela 36/48

  

 
      
 
 

Saskaņā ar 28.05.2018. Senāta lēmumu un noslēgto nomas līgumu dienesta viesnīcu no 21.08.2018. apsaimnieko uzņēmums SIA “O.A.G.Projekti”.

 

Īres līgumi tiks slēgti ar minēto uzņēmumu.


Īres maksu saskaņā ar LiepU Senāta apstiprinātajiem “Maksas pakalpojumu cenas” maksāt minētajam uzņēmumam:
- skaidrā naudā, ierodoties d/viesnīcā
- bezskaidrā naudā uz SIA “O.A.G.Projekti” kontu

 

SIA “O.A.G. Projekti”
Reģ.Nr. LV42103079662
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22
Konts: LV49PARX0020201200002
Informācijā saņēmējam rakstiet:
LiepU Studenta vārds uzvārds– īre par septembri


Dienesta viesnīcas telefoni – administrators 63424275, dežurants 63420165

 

Dienesta viesnīcas cenas skatīt šeit

  

Nolikums par dienesta viesnīcu
 
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi
Atpakaļ

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x