Dienesta viesnīcas pakalpojumi

4.DIENESTA VIESNĪCAS PAKALPOJUMI

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2018. gada 1.novembri

 

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums, EUR *

4.1.

Līdzmaksājums par vienu gultas vietu LiepU darbiniekam vai studentam, noslēdzot ar LiepU līgumu**

 

 

vienvietīga istabiņa

116,00 mēnesī

 

divvietīga istabiņa

58,00 mēnesī

 

trīsvietīga istabiņa

40,00 mēnesī

4.2.

Līdzmaksājums LiepU darbiniekam vai studentam par vienu gultas vietu istabiņā, kurā pašu spēkiem veiks remonts, noslēdzot ar LiepU līgumu**

 

 

vienvietīga istabiņa

94,00 mēnesī

 

divvietīga istabiņa

47,00 mēnesī

 

trīsvietīga istabiņa

32,00 mēnesī

4.3.

Līdzmaksājums par vienu gultas vietu istabiņā, kurā veikts remonts (4 gadi pēc veiktā remonta) LiepU darbiniekam vai studentam, noslēdzot ar LiepU līgumu

 

 

vienvietīga istabiņa

143,00 mēnesī

 

divvietīga istabiņa

72,00 mēnesī

 

trīsvietīga istabiņa

50,00 mēnesī

4.4.

Gultas vieta LiepU pilna un nepilna laika studentam un kursu dalībniekam

3,50 diennaktī no personas

4.5.

Gultas vieta LiepU reflektantam (maksā ir iekļauts gultas veļas komplekts), uzrādot pieteikumu studijām

4,50 diennaktī no personas

4.6.

Gultas vieta LiepU studentam, kuram ir akadēmiskais atvaļinājums

4.1.-4.3. p. noteiktā maksa + 7.80 mēnesī

4.7.

Gultas veļas komplekta izsniegšana vai maiņa LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam

3,00 komplekts

4.8.

Veļas mazgāšanas automāta izmantošana LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam

1,50 par vienu reizi

4.9.

Atkārtotas dienesta viesnīcas caurlaides izsniegšana LiepU darbiniekam, kursu dalībniekam vai studentam

3,60 par vienu caurlaidi

Pilna laika studentam, uzsākot studiju gadu (no 1. septembra), pirmais maksājums jāveic 2 mēnešu apmērā (noteiktā maksa par esošo mēnesi + drošības nauda par 1 mēnesi). Līdz mēneša 20. datumam ir jāveic maksājums par nākamo mēnesi.

*Cenā nav iekļauts gultas veļas komplekts, izņemot īpaši norādītajos gadījumos

**Bārenim/1.grupas invalīdam, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu, tiek atbrīvots no īres maksas.

*** Liepājas Universitātes aicinātais viesis (zinātniskais darbinieks, mācībspēks, students) vai aicinātājs kompensē komunālos un saimnieciskos izdevumus 3,00 euro apmērā diennaktī par vienu personu ( iekļauts gultas veļas komplekts). Izdevumus kompensē saskaņā ar LiepU struktūrvienības iesniegumu (veidlapa pieejama KVS).

 

Atpakaļ
x