ERASMUS+

Kombinētās intensīvās programmas (BIP)

Kombinētās intensīvās programmas (angļu val. Blended Intensive Program, saīsināti BIP) ir īsas, intensīvas mācību programmas, kuru ietvaros tiek izmantoti inovatīvi mācīšanas un mācīšanās veidi, tai skaitā tiešsaistes sadarbība.

Studentiem BIP apmācības iegūtos kredītpunktus, saskaņojot ar fakultāti, iespējams pielīdzināt LiepU studiju kursiem.

Nosacījumi

 • Fiziskas mobilitātes periods ir 5 - 30 dienas, kas kombinēts ar obligātu virtuālas sadarbības periodu.
 • Uzņemošā augstskola nodrošina apmācību un interešu programmu.
 • BIP var piedalīties tikai Erasmus+ programmas valstu augstskolas, institūcijas, apmācāmie un mācībspēki.
 • Minimālais dalībnieku skaits ir 15 mobili apmācāmie; maksimālais – 60. EK finansiālo atbalstu piešķir par ne vairāk kā 20 mobiliem dalībniekiem.
 • BIP īstenošanai piešķir apmācāmajiem EK finansiālo atbalstu uzturēšanās un ceļa izdevumu segšanai. Šo finansējumu piešķir atbilstoši īstermiņa studentu mobilitātes likmēm, personāla mobilitātes likmēm un ceļa atbalsta finansējuma nosacījumiem un likmēm.
 • Studentu mobilitātes likme ir 70 eiro par katru fiziskās mobilitātes dienu. Finansējums netiek piešķirts par virtuālo mobilitātes periodu.
 • Apmācāmais finansējumu pieprasa savai (nosūtošajai) augstskolai.

 

Pieteikšanās

 • Apmācāmajam pašam ir jāsazinās ar partneraugstskolu, lai pieteiktu dalību BIP. Tiešsaistē ir pieejams partneraugstskolu rīkoto BIP saraksts.
 • Kad apmācāmais ir saņēmis apstiprinājumu par dalību BIP no partneraugstskolas, viņš iesniedz pieteikuma dokumentus savā augstskolā, lai saņemtu EK finansiālo atbalstu.

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:   

 • pieteikuma anketa ERASMUS+ studentu studiju mobilitātei ;
 • akadēmiskā izziņa (izsniedz attiecīgajā fakultātē);
 • sekmju izraksts (izsniedz attiecīgajā fakultātē);
 • motivācijas vēstule svešvalodā, kādā students studēs partneraugstskolā (adresēt Starptautisko attiecību daļai).

 

Pirms mobilitātes:

   

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz: