Par mums

Darba iespējas

Oficiālais paziņojums (OP 2019/139.AKK1): amata konkurss. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 11.07.2019., Nr. 139 (6478) https://www.vestnesis.lv/op/2019/139.AKK1

 

 

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3042000219) izsludina konkursu uz vakantajām amata vietām

 

Izglītības zinātņu institūtā

 • vadošais pētnieks vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • pētnieks sociālās psiholoģijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • pētnieks socioloģijas un sociālā darba nozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • pētnieks augstskolas pedagoģijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • zinātniskais asistents vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 

Kurzemes Humanitārajā institūtā

 • vadošais pētnieks latviešu literatūras vēstures apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • vadošais pētnieks latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • pētnieks latviešu literatūras vēstures apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • pētnieks latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūtā

 • pētnieks datorvadības apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 

Dabas un inženierzinātņu fakultātē

 • asociētais profesors datorzinātņu un informātikas nozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • asociētais profesors datu apstrādes sistēmas un datortīkli/ datoru arhitektūras un aparatūras/ datorvadības apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • docents datu apstrādes sistēmas un datortīkli/ datoru arhitektūras un aparatūras/ datorvadības apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • docents datorzinātņu un informātikas nozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • docents matemātikas nozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • docents zemes zinātnes, fiziskās ģeogrāfijas un vides zinātnes apakšnozarē (aprites ekonomika) - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors datorvadības apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors vides zinātnes apakšnozarē (aprites ekonomika) - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors datorzinātņu un informātikas nozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē

 • profesors salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors vizuālās mākslas apkšnozarē (stikla māksla) - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors vizuālās mākslas apkšnozarē (alternatīvā fotogrāfija, formu plastika, gleznošana) - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors vizuālās mākslas apkšnozarē (kompozīcija un mākslas valodas metodika) - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors jauno mediju mākslā (audiovizuālās interaktīvās sistēmas) - 1 vieta (nepilna slodze)

 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē

 • asociētais profesors nozaru (sporta) pedagoģijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • asociētais profesors pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • docents nozaru (mūzikas) pedagoģijas apakšnozarē (solo dziedāšana, diriģēšana, mūzikas metodika) - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors logopēdijā - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors sociālās labklājības jomā -1 vieta (nepilna slodze)

 

Vadības un sociālo zinātņu fakultātē

 • profesors izglītības vadības apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • docents uzņēmējdarbības vadības/cilvēkresursu vadības apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors tirgzinību apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors tirgzinību/digitālo tirgzinību apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 • lektors cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē - 1 vieta (nepilna slodze)

 

 

Alga mēnesī par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas (sākot no):

 • profesoram – 1530,00 euro

 • asociētam profesoram – 1225,00 euro

 • docentam – 980,00 euro

 • lektoram – 785,00 euro

 • vadošajam pētniekam – 765,00 euro

 • pētniekam – 612,00 euro

 • zinātniskajam asistentam – 489,60 euro

 

 

Konkursa pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas Latvijas Vēstnesī jāiesniedz Liepājas Universitātes Personāldaļā (Liepājā, Lielā ielā 14, 301.kab.) šādi dokumenti:

 • rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā;

 • apstiprinātas dokumentu kopijas, kas apliecina zinātniskos grādus un zinātniskā darba pieredzi;

 • dzīves un darba gājums (CV) un publicēto darbu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem;

 • citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot pieteikumam, lai labāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Liepājas Universitātes pasta adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV–3401.

Informācija pa tālruni: 63407782 (Personāldaļa).

 

 

Liepājas Universitāte, kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

 


Ārvalstu akadēmiskā personāla atlase: LatviskiEnglish.
Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase: LatviskiEnglish.