Par mums

Darba iespējas

Liepājas Universitāte (reģ.Nr.3042000219) aicina darbā galveno lietvedi

Galvenie amata pienākumi

 1. Nodrošināt dokumentu (t.sk. elektronisko) apriti, atbilstoši universitātē noteiktajai kārtībai

 2. Noformēt pārvaldes dokumentus (sarakstes, rīkojumu u.c. dokumentus) saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

 3. Izstrādāt lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus

 4. Sniegt konsultācijas dokumentu pārvaldības un dokumentu aprites jomā

 5. Veikt dokumentu pārvaldības iekšējo kontroli un uzraudzību

 6. Veikt dokumentu sistematizāciju, lietu veidošanu, uzglabāšanu, sagatavošanu nodošanai arhīvā saskaņā ar lietu nomenklatūru

Nepieciešamā izglītība, prasmes un īpašības

 1. Augstākā izglītība

 2. Zināšanas dokumentu (t.sk. elektronisko) pārvaldības jomā un prasmes tās pielietot praksē saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

 3. Teicamas latviešu valodas zināšanas un prasme izmantot valsts valodas lietišķo stilu

 4. Aizrautība un degsme darbā ar dokumentu pārvaldību

 5. Augsta atbildības sajūta un precizitāte

 6. Labas saskarsmes prasmes

 7. Prasme strādāt ar Microsoft Office programmām, biroja tehniku un informācijas sistēmām

 8. Vēlama pieredze darbā ar dokumentu vadības sistēmu “Namejs”

Mēs piedāvājam

 1. Interesantu un atbildīgu darbu lielā un stabilā iestādē

 2. Normālo darba laiku

 3. Stabilu darba algu no EUR 510,00 - 565,00 mēnesī

 4. Profesionālās izaugsmes iespējas

 5. Darba vietu Liepājas pilsētas centrā

Pieteikties līdz 2019.gada 6.jūnijam, sūtot pieteikumu un CV uz e-pastu: personaldala@liepu.lv


Ārvalstu akadēmiskā personāla atlase: LatviskiEnglish.
Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase: LatviskiEnglish.