Darba iespējas

Ārvalstu akadēmiskā personāla atlase: LatviskiEnglish.
Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase: LatviskiEnglish.

 


 

“Latvijas Vēstnesī “ 2018.gada 17.septembrī ir ievietots šāds sludinājums.


Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3042000219) izsludina konkursu uz vakantajām vietām 

 

Izglītības zinātņu institūtā

 


Konkursa pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas Latvijas Vēstnesī jāiesniedz Liepājas Universitātes
personāldaļā (Liepājā, Lielā ielā 14, 301.kab.) šādi dokumenti:


- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā,
- apstiprinātas dokumentu kopijas, kas apliecina zinātniskos grādus un zinātniskā darba pieredzi;
- dzīves un darba gājums (CV) un publicēto darbu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem;
- citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot pieteikumam, lai labāk raksturotu savu kvalifikāciju.

 

Liepājas Universitātes pasta adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV –3401.Informācija pa tālruni: 63407782 (personāldaļa).

Atpakaļ