Erasmus

Erasmus+ prakšu piedāvājumi

Erasmus+ praksi iespējams īstenot jebkurā uzņēmumā, organizācijā vai institūcijā (arī jebkurā augstākās izglītības institūcijā), kas atrodas kādā no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā, Lihtenšteinā, Turcijā, Islandē, Maķedonijā un Serbijā. Iepriekšējs sadarbības līgums starp prakses vietu un LiepU nav nepiecieāms.

Prakses uzņemošo institūciju var atrast arī caur LiepU partneraugtskolām, sazinoties ar attiecīgo augtskolu starptautiskajiem departamentiem.

Aktuālākos prakšu piedāvājumus var meklēt:

Prakšu vietu datubāze

Uzņēmumi, organizācijas un institūcijas, kurās Liepājas Universitātes studenti ir īstenojuši Erasmus+ prakses, ir apkopotas prakšu vietu datubāzē. Šo datubāzi var lejupielādēt šeit.