Erasmus

Erasmus+ prakšu piedāvājumi

Erasmus+ praksi iespējams īstenot jebkurā uzņēmumā, organizācijā vai institūcijā (arī jebkurā augstākās izglītības institūcijā), kas atrodas kādā no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā, Lihtenšteinā, Turcijā, Islandē, Maķedonijā un Serbijā. Iepriekšējs sadarbības līgums starp prakses vietu un LiepU nav nepiecieāms.

Aktuālākos prakšu piedāvājumus var meklēt:

Prakses vietas IT un Datorzinātņu studentiem: