Elektroniskie resursi

LiepU E-bibliotēka (datubāzes, elektroniskās grāmatas, rokasgrāmatas un periodika, multimediji)

E-bibliotēka pieejama šeit: https://e-biblioteka.liepu.lv/

Vietnē ir iespējams piekļūt (arī ārpus Liepājas Universitātes datortīkla):

1. Liepājas Universitātes abonētajām datubāzēm (EBSCO, SCOPUS, Science Direct, Web of Science, Cambridge Journals Online, Letonika);

2. Liepājas Universitātes izdotajām elektroniskajām grāmatām un uzņemtajām videofilmām (multimediji);

3. Dažādiem elektroniskiem periodiskiem izdevumiem (Izglītība un Kultūra, Pirmsskolā, Skolas Vārds, Skolas Psiholoģija, Vecākiem u.c.);

4. Rokasgrāmatām (Mārketinga rokasgrāmata, Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata, Personāla vadības rokasgrāmata).

Svarīgi! Lai aktivizētu periodisko izdevumu lejupielādi un atļautu piekļuvi rokasgrāmatām, nepieciešams autorizēties ar LiepU MS 365 (MS Teams) autentifikācijas datiem.