Studentu zinātniskie un radošie darbi

Nosaukums Studiju programma Autori Izdošanas gads
1 Digitālās dzejas klasifikācija: Džovannas Di Rozārio un “klasiskā” modeļa sintēze Doktorantūras studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” Elīna Veira, zinātniskā grāda pretendente 2022
2 Mākslinieciski eksperimenti ar imaginārām rakstībām Doktorantūras studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” Gundega Strautmane, zinātniskā grāda pretendente 2022
3 Mūsdienu latviešu terminogrāfijas nākotne – būt vai nebūt? doktorantūras studiju programma “Valodniecība” Elīna Peina, zinātniskā grāda pretendente 2022
4 Redzamās skaņas – mākslinieciski pētījumi fotoakustikā Doktorantūras studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” Paula Vītola, zinātniskā grāda pretendente 2022
5 Two Perspectives on Ecological Art = Divas perspektīvas par ekoloģisko mākslu doktorantūras studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” Maija Demitere, zinātniskā grāda pretendente, Jans Georgs Glokners (Jan Georg Glöckner), Viļņas Mākslas akadēmijas pētnieks 2021