ERASMUS+

Neseno absolventu prakse

Aktivitātes mērķi un apraksts

Neseno absolventu prakse ir laika posms pēc augstākās izglītības institūcijas absolvēšanas, kas pavadīts uzņēmumā vai organizācijā citā Erasmus+ programmas dalībvalstī; prakses mērķis ir palīdzēt cilvēkiem piemēroties darba tirgus prasībām Eiropas Kopienas mērogā, apgūt īpašas prasmes un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu.

 

Svarīgi atcerēties:

  • Pēc studiju prakse jāīsteno gada laikā pēc studiju beigšanas;
  • Pieteikuma dokumenti jāiesniedz pirms eksmatrikulācijas datuma.

 

Iesniedzot pieteikumu praksei, nav nepieciešams konkrēti zināt uzņēmumu vai institūciju, kurā notiks prakse. 

Pēc studiju prakse darbojas tieši tāpat kā studiju prakse, vairāk informācijas un pieteikuma dokumentus meklēt sadaļā Prakšu mobilitāte.