Pamatpakalpojumi

Informācijas resursu izsniegšana / saņemšana Abonementā.


Informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana / rezervēšana / izmantošanas termiņu pagarināšana e-katalogā.

 

Brīvpieejas lasītavas izmantošana .


Elektronisko resursu lasītavas izmantošana.


Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu vai telefonu.


LiepU Bibliotēkas abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas datubāzu izmantošana.


LiepU Bibliotēkas veidoto datubāzu izmantošana:

        LiepU promocijas darbu datubāze;

        LiepU akadēmiskā personāla publikācijas;

        LiepU studentu noslēgumu darbu datubāze.


Pašapkalpošanās skenera izmantošana lasītavā.


LiepU Bibliotēkas lietotāju apmācība.

Atpakaļ

Kalendārs

Sep
26

Vairas Kārkliņas grāmatas atvēršanas svētki...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

15:30

Oct
01

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Oct
08

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00