Pakalpojumi

Pamatpakalpojumi

Informācijas resursu izsniegšana / saņemšana Abonementā.


Informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana / rezervēšana / izmantošanas termiņu pagarināšana e-katalogā.

 

Brīvpieejas lasītavas izmantošana .


Elektronisko resursu lasītavas izmantošana.


Uzziņas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu vai telefonu.


LiepU Bibliotēkas abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas datubāzu izmantošana.


LiepU Bibliotēkas veidoto datubāzu izmantošana:

        LiepU promocijas darbu datubāze;

        LiepU akadēmiskā personāla publikācijas;

        LiepU studentu noslēgumu darbu datubāze.


Pašapkalpošanās skenera izmantošana lasītavā.


LiepU Bibliotēkas lietotāju apmācība.