Zinātniskie institūti

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Direktors

Uldis Žaimis             
Mg.sc.ing. 
tālr: 634 07769
e-pasts: mziti@liepu.lv


http://diti.lv/
 

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) izveidots 2015.gadā uz Matemātikas un informatīvo tehnoloģiju institūta (dibināts 2006.g.) bāzes un lielā mērā ietver tā iestrādes un vadošo personālu.

Pateicoties Eiropas fondu līdzekļu piesaistei, iepirktas jaunas pētniecības iekārtas, kas ļauj paplašināt pētniecisko tēmu spektru, attīstot nanotehnoloģijas un ekotehnoloģijas virzienus.

DITI rīcībā ir šādas pētniecības iekārtas:

  • CVD (Chemical vapour deposite) iekārta
  • Skenējošais elektronu mikroskops
  • Plāno kārtiņu uzklāšanas iekārta
  • Ķīmijas laboratorijas iekārtas
  • Saules elementu baterija
  • Saules kolektors
  • Biogāzes reaktors
  • Viļņu enerģijas baseins
  • Elektromobilis
  • HPC (augstas veiktspējas datorsistēma)

DITI zinātniskā personāla pētniecības virzieni atbilst šādām pētniecības nodaļām:

Viedo materiālu nodaļa

Elektroenerģijas akumulējošas hibrīdbaterejas elektrodu materiāla pētījumi
3D metālu drukas materiālu pētījumi

Jūras resursu izpētes nodaļa

Viļņu enerģijas izmantošanas pētījumi
Furcelāriju kompleksas izmantošanas pētījumi
Akvakultūra

IT un HPC nodaļa

HPC pielietojumi

Matemātikas nodaļa

Viļņu enerģijas un krasta  erozijas matemātiskā modelēšana

Inovatīvo izglītības risinājumu nodaļa

Virtuālo laboratoriju pielietojuma pētījumi problēmorientētās  studijās
Specializētas programmas darbam ar apdāvinātiem skolniekiem
Inovatīvas matemātikas mācīšanas metodes

DITI darbojas Aprites ekonomikas centrs