Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Aprites ekonomikas centrs

Aprites ekonomikas centrs veic pētījumus ilgtspējības, aprites ekonomikas, inovāciju un izglītības jomās, kā arī piedāvā LiepU studentiem iespēju praktiski apgūt aprites ekonomikai atbilstošus papīra un citu materiālu reciklēšanas procesus. Organizē interesentiem meistarklases un seminārus materiālu reciklēšanas procesu apgūšanai. Sadarbojas ar vietējām un ārvalstu augstskolām, izglītības iestādēm un citām organizācijām, kurās tiek ieviesta aprites ekonomika, kopīgi uzlabojot aprites ekonomikas mācīšanas metodiku.

Centra vadītāja Lilita Ābele, Mg. Sc. env.
e-pasts: lilita.abele@liepu.lv

Aprites ekonomikas centrs atrodas Lielā ielā 14, 003.telpā, 1.stāvā.

Aprites ekonomikas centrs piedalās projektos:

  1. Interreg Baltic Sea Region, Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs (Smart-up BSR) Nr. #R044; (01.10.2017. – 01.10.2020.)

  2. Inerreg South Baltic Programme, RBR - Reviving Baltic Resilience (01.07.2017. – 30.07.2020.)

  3. VP39 - "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)" (Nr.VPP-IZM-2018/1-0005); ( 05.12.2018. - 30.11.2021.)

  4. Nordplus Higher Education 2018, Intensive Course of Circular Economy; Nr. NPHE – 2018/10021; (15.11.2018- 01.12.2019)

  5. Nordplus Higher Education 2017, Practical Approach for Teaching Circular Economy; Nr. NPHE-2017/10144; (15.06.2017- 01.10.2018)

  6. Nordplus Higher Education 2017, Circular Economy Future; Nr. NPHE-2016/10249; (01.08.2016.- 30.08.2017.)