Zinātniskie institūti

Kurzemes Humanitārais institūts

Institūts Pētnieki Publikācijas Sadarbība

 

Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) ir dibināts 2007. gada septembrī uz Folkloras un valodas centra (FVC) bāzes.
KHI mērķis ir latviešu kultūras, īpaši Kurzemes etnoģeogrāfiskā novada, folkloras, valodas, vēstures, mākslas un literāro procesu mantojuma apguve un
zinātniska izpēte, kā arī humanitāro zinātņu studiju veicināšana un pētījumu popularizēšana.

KHI nodarbojas ar vairāku jomu pētniecību:
• latviešu literatūras vēsture,
• latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība,
• latviešu folkloristika,
• teātra vēsture un teorija.

Direktore

Anita Helviga
Dr. philol.

tālr. 63483786
e-pasts: anita.helviga@liepu.lv
               khi@liepu.lv

 


Uzzini vairāk: https://khi.liepu.lv/
                        https://kfvc.liepu.lv/