Zinātniskie institūti

Kurzemes Humanitārais institūts

Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) ir dibināts 2007. gada septembrī uz Folkloras un valodas centra (FVC) bāzes.

KHI mērķis ir latviešu kultūras, īpaši Kurzemes etnoģeogrāfiskā novada, folkloras, valodas, vēstures, mākslas un literāro procesu mantojuma apguve un
zinātniska izpēte, kā arī humanitāro zinātņu studiju veicināšana un pētījumu popularizēšana.


KHI nodarbojas ar vairāku jomu pētniecību:

  • latviešu literatūras vēsture,
  • latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība,
  • latviešu folkloristika,
  • teātra vēsture un teorija.

Direktore

Anita Helviga
Dr. philol.

tālrunis 63483786

anita.helviga@liepu.lv

khi@liepu.lv

KHI sekretāre


Paula Sekača
 

Kontaktinformācija

http://khi.liepu.lv/

http://kfvc.liepu.lv/

 

 

Vadošie pētnieki:

Dr. habil. philol., prof. Benita Laumane

Dr. philol., prof. Edgars Lāms

Dr. habil. philol., prof. Dace Markus

Dr. philol., prof. Linda Lauze

Dr. paed., prof. Diāna Laiveniece

Dr. philol., doc. Dzintra Šulce

Pētnieces

Dr. philol. Anda Kuduma

Dr. philol. Ieva Ozola

Dr. philol. Daiga Straupeniece

Dr. philol. Anita Helviga

Dr. art. Vēsma Lēvalde

Dr. philol. Ieva Ančevska

Mg. paed. Karīna Krieviņa

Dr. philol. Ingēra Tomme-Jukēvica
 

Zinātniskā asistente:

Mg. philol. Ieva Kaija Ozola

   

 

KHI piedalās projektos

VPP projekts „Latviešu valoda” Nr. VPP-IZM-2018/2-0002 (2018–2021)

Dace Markus
Ingēra Tomme-Jukēvica
Linda Lauze
Benita Laumane
Ieva Ozola
Anita Helviga

Līga Agruma
Rita Kapeniece-Klauža
Elza Ozola
Krista Apīne (projektā līdz 2019.gada
jūnijam)
Vaida Kupše (projektā līdz 2019.gada
jūnijam)
Anita Palapa (projektā līdz 2019.gada
jūnijam)
Alise Valtere
Valērija Krasovska
Marta Jakušina


 

LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu zinātnes valoda interlingvālā aspektā” Nr. lzp-2018/2-0131 (2018–2020)

Diāna Laiveniece

Dzintra Šulce

Līva Vecvagare

Dana Tihomirova

Kurzemes Humanitārais institūts atrodas Kūrmājas prospektā 13, 3. stāvā, e-pasts: khi@liepu.lv , mājas lapa - http://khi.liepu.lv/ .