Jaunumi:

Atpakaļ
Dita Arāja, 01.03.2024 11:39

1. martā Liepājas Universitāte iekļausies RTU ekosistēmā, nostiprinot savu lomu Kurzemes un Latvijas attīstībā

2024. gada 29. februārī – Lielāka jauda studijās un zinātnē, plašākas iespējas studentiem un mācībspēkiem un jaunas izglītības ekosistēmas veidošana Kurzemē – šādas pārmaiņas gaidāmas pēc tam, kad atbilstoši valdības lēmumam 1. martā Liepājas Universitāte (LiepU) kā atsevišķa struktūrvienība pievienosies Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), saglabājot savu autonomiju un universitātei raksturīgās humanitārās un sociālās zinātnes.

«Studenti uzskata, ka apvienojoties iegūsim plašākas iespējas praksē un izvēli pilnveidotās studiju programmās. Savukārt, palielinoties reputācijai, tiks veicināta absolventu nodarbinātība, bet uzlabojumi zinātnē un pētniecībā, kā arī labāka resursu pārvaldība un ekspertīzes apmaiņa uzlabos studiju kvalitāti un iegūtā grāda prestižu,» LiepU iekļaušanos RTU ekosistēmā vērtē LiepU Studentu padomes priekšsēdētājs Niklāvs Oļševskis.  

RTU nodrošinās LiepU studiju nepārtrauktību, turpinās īstenot studiju programmas akreditētajos studiju virzienos, kā arī licencētās vai saskaņotās profesionālās pilnveides izglītības programmas, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. RTU arī pārņems darba tiesiskās attiecības ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu un saistības, īstenojot vairākus Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektus, kā arī nekustamo īpašumu.   

Pēc pievienošanās RTU LiepU nosaukums būs RTU Liepājas akadēmija jeb «RTU Liepāja» un ar šo zīmolu Kurzemē tiks veidota jauna izglītības ekosistēma, stiprinot inženierzinātņu, augsto tehnoloģiju un inovāciju kapacitāti un tādējādi veicinot reģiona izaugsmi, taču vienlaikus saglabājot un attīstot arī LiepU raksturīgās humanitārās un sociālās zinātnes. Ņemot vērā LiepU spēcīgo pedagoģijas virzienu, perspektīvā tiks veicināta arī inženierzinātņu pedagoģijas attīstība, piedāvājot risinājumu eksakto un dabaszinātņu skolotāju trūkumam Latvijas skolās.  

RTU Liepājas akadēmijas stratēģiskās darbības nodrošināšanai tiks veidota RTU Liepājas akadēmijas attīstības padome, kurā strādās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Liepājas pašvaldības, RTU Liepājas akadēmijas un RTU pārstāvji, kā arī varētu tikt iekļauti industrijas pārstāvji.

LiepU ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, kā arī sociālo labklājību. LiepU mērķis ir būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Savukārt RTU ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs.