Fakultātes

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

 Mērķi

• Nodrošināt labvēlīgu un radošu vidi iegūt kvalitatīvu, uz inovācijām balstītu augstāko profesionālo un/vai akadēmisko izglītību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs;
• Nodrošināt fakultātes zinātniskā potenciāla stabilizēšanu un kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu atbilstoši universitātes kritērijiem, sistemātiski veicinot akadēmiskā personāla izaugsmi;
• Nostiprināt fakultātes pārraudzībā esošos studiju virzienus nodrošinot studiju programmu kvalitāti, studentu skaita palielināšanu, piedāvājot jaunas starptautiski un valstiski pieprasītas studiju programmas;
• Nostiprināt fakultātes darbības un darbības rezultātu atpazīstamību sabiedrībā, mērķtiecīgi plānojot un īstenojot mārketinga pasākumu sistēmu.


Dabas un inženierzinātņu fakultātes piedāvātās studiju programmas:
 

Pamatstudijās


Augstākā līmeņa studijas


 


dekāne

ANITA JANSONE
Dr. sc.comp.

Lielā iela 14., 404. telpa,
tālr. 634 54046, 
mob.tālr. 26110394;
e-pasts: anita.jansone@liepu.lv

pieņemšanas laiks:
O. 15:00 - 16:00
C. 10:00 - 11.00 

Fakultātes e-pasts: dif@liepu.lv

          Anita Jansone

metodiķe
Solvita Gauše-Bokuma 
Lielā iela 14, 414. telpa, 
tālr. 634 54046 
mob. tālr. 26110394 
e-pasts: solvita.gause-bokuma@liepu.lv

 
sekretāre

Mārīte Kadiķe
Lielā iela 14, 414. telpa,
tālr. 634 54046, 
mob.tālr. 26110394;
e-pasts: marite.kadike@liepu.lv

 

sekretāre
Ieva Roze
Lielā iela 14, 414. telpa,
e-pasts: dif@liepu.lv

 

Informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, fizikas un matemātikas mācībspēki

Lielā iela 14, 415a. telpa

vides zinātņu mācībspēki

Lielā iela 14, 401. telpa, tālr. 634 20647

Liepājas Universitātes mācībspēki

Dabas un inženierzinātņu fakultātes mācībspēku saraksts