Fakultātes

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

 Mērķi


•    Nodrošināt labvēlīgu un radošu vidi iegūt kvalitatīvu, uz inovācijām balstītu augstāko profesionālo un/vai akadēmisko izglītību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs;
•    Nodrošināt fakultātes zinātniskā potenciāla stabilizēšanu un kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu atbilstoši universitātes kritērijiem, sistemātiski veicinot akadēmiskā personāla izaugsmi;
•    Nostiprināt fakultātes pārraudzībā esošos studiju virzienus nodrošinot studiju programmu kvalitāti, studentu skaita palielināšanu, piedāvājot jaunas starptautiski un valstiski pieprasītas studiju programmas;
•    Nostiprināt fakultātes darbības un darbības rezultātu atpazīstamību sabiedrībā, mērķtiecīgi plānojot un īstenojot mārketinga pasākumu sistēmu.


Dabas un inženierzinātņu fakultātes piedāvātās studiju programmas:
 

Pamatstudijās


Augstākā līmeņa studijas


 


dekāne

ANITA JANSONE

Dr. sc.comp.

Lielā iela 14., 404. telpa,
tālr. 634 54046, 

mob.tālr. 26110394;

e-pasts: anita.jansone@liepu.lv

pieņemšanas laiks:

O. 15:00 - 16:00

C. 10:00 - 11.00 

Fakultātes e-pasts: dif@liepu.lv

Fakultātes mājas lapa: http://dif2.liepu.lv/

          Anita Jansone

metodiķe

Antra Rekmane 

Lielā iela 14, 414. telpa, 

tālr. 634 54046 

mob. tālr. 26110394 

e-pasts:

antra.rekmane@liepu.lv

 
sekretāre

Mārīte Kadiķe

Lielā iela 14, 414. telpa,

tālr. 634 54046, 

mob.tālr. 26110394;

e-pasts: 

marite.kadike@liepu.lv

 

referente

Dina Barute

Lielā iela 14, 414. telpa,

e-pasts: dina.barute@liepu.lv

 


Informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, fizikas un matemātikas mācībspēki

Lielā iela 14, 415a. telpa

vides zinātņu mācībspēki

Lielā iela 14, 401. telpa, tālr. 634 20647

  

Liepājas Universitātes mācībspēki