Ekotehnoloģijas

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

EKOTEHNOLOĢIJAS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 
Studiju maksa 2340 eiro

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši

Studijas notiek piektdienās un sestdienās

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs vides zinībās

 

Programmas saturs

Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadība un ekoinovācija; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās; Vides vērtību monetārā vērtēšana; Vides dizains un ainavu arhitektūra; Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas

Vides ekonomika: Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums

Vides psiholoģija un veselība: Veselības psiholoģija un kurortoloģija

 

Vides tehnoloģijas: Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums

 

Uzņemšanas prasības

 

Iestājpārbaudījumi:

 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

 

Studiju programmas direktore – Mg. sc. env. Lilita Ābele, lektore

 

Kontakti

63454046; 26110394; 29595493 

lilita.abele@liepu.lv

 

 

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

Atpakaļ

Kalendārs

Sep
26

Vairas Kārkliņas grāmatas atvēršanas svētki...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

15:30

Oct
01

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Oct
08

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00