E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

 
Akreditēta doktora studiju programma

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Studiju maksa 3630 eiro

 

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) vai

Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

 

Programmas saturs

Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija

Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs

Izvēles kursi; Individuālais pētnieciskais darbs; Promocijas darba izstrāde

 

Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda

 

Uzņemšanas prasības

 

Iestājpārbaudījumi

 

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

 

Studiju programmas direktore –  Dr. sc. comp. Anita Jansone, profesore

 

Kontakti

63454046; 26110394; 26493697;

anita.jansone@liepu.lv

 

* Studiju programma tiek īstenota, Liepājas Universitātei sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti

 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x