E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

 

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA 
Licencēta 30.07.2007., licences Nr. 04043-55 

Programma tiek realizēta Liepājas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē. Tā ir izstrādāta ESF projekta „Doktorantūra un maģistrantūra e-studiju tehnoloģiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LiepU” ietvaros.

Studiju programmas direktore Liepājā: Ilma Neimane, Dr.paed., tālr. 634 07772, e-pasts: ilma.neimane@liepu.lv
 
Iegūstamais grāds: inženierzinātņu doktors vai pedagoģijas zinātņu doktors
 
Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi):
obligāto starpnozaru teorētisko kursu apguve E-studiju tehnoloģijās un angļu valodas terminoloģijā un ar pētniecības jomu saistītu ierobežotās izvēles kursu apguve informācijas tehnoloģijās un to pārvaldībā; patstāvīgu jaunu zinātnisku rezultātu iegūšana, to publicēšana un noformēšana disertācijas veidā. 
 
Prasības uzņemšanai:
inženierzinātņu, dabaszinātņu, sociālo vai izglītības zinātņu maģistra grāds vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi; referāts par izvēlēto pētniecības tematu vai problēmu pedagoģijā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā nozarē; pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu pedagoģijas zinātnē
 
Studiju forma: pilna laika 
 
Studiju ilgums: 3 gadi
 
Budžeta vietas: 2
 
Maksas vietas: pilna laika - bez ierobežojuma

 

Studiju maksa: Ls 1780
 
Pēc studiju programmas beigšanas absolventam būs iespēja:
iespējams strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolās vai citās zinātniskās iestādēs, kā arī strādāt pie lielu un sarežģītu projektu e-tehnoloģiju jomā izstrādes.
Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00