Pilna laika studijas

Informācijas tehnoloģija

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

 

Budžeta un maksas studiju vietas

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši (bez kvalifikācijas)

Pilna laika studijas – 2 gadi

Pilna laika studijas – 3 gadi

Studijas notiek piektdienās un sestdienās

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijā

 

Kvalifikācija

  • informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs

  • programmēšanas inženieris

 

Programmas saturs

Informācijas tehnoloģijas projektu pārvaldība; Uzņēmējdarbība un komunikācija; Biznesa un vadības informācijas sistēmas; Mākoņdatošana; Digitālā komunikācija

Studiju projekti: IT projektu plānošana un izstrāde; Mākoņdatošanas sistēmas izveide; Digitālās komunikācijas projekts

Prakses: kvalifikācijas prakse, pētnieciskā prakse

 

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība: Biznesa inteliģence, Personāla vadība, Finanšu pārvaldība

Programmatūras inženierija: Tīmeklī bāzētu sistēmu programmēšana; Mobilo lietotņu programmēšana; Programmatūras izstrādes metodoloģija

Pilna laika studijām 3 gadi, pirmajā studiju gadā apgūst datorzinātnes teorētiskos pamatkursus un profesionālās specializācijas kursus 40 KRP apjomā, tostarp sagatavo studiju projektu programmatūras izstrādē

 

Uzņemšanas prasības

 

Studiju ilgums – 1 gads 6 mēneši:

  • profesionālā bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā un programmēšanas inženiera vai elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā

Pilna laika studijām– 2 gadi:

  • akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai cita akadēmiskā augstākā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā

Pilna laika studijām – 3 gadi:

  • akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds matemātikā vai fizikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai cita akadēmiskā augstākā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 20 KRP apmērā

 

Iestājpārbaudījumi:

  • referāts (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu, 5–10 lp.)

  • pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

Priekšrocības:

  • personām, kuras pēdējo divu gadu laikā ieguvušas bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijas jomā, var pieteikties studijām, izvēloties iesniegt referātu vai bakalaura darba vērtējumu

 

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu vai nodrošina informācijas tehnoloģijas konsultācijas un informācijas sistēmu auditu

  • turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Dr. sc. comp. Anita Jansone, profesore

 

Kontakti

63454046; 26110394; 26493697

anita.jansone@liepu.lv