Informācijas tehnoloģija

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 
Studiju maksa 2090 eiro

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši (bez kvalifikācijas)

Pilna laika studijas – 2 gadi

Pilna laika studijas – 3 gadi

Studijas notiek piektdienās un sestdienās

 

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 

Programmas saturs

Informācijas tehnoloģijas projektu pārvaldība; Uzņēmējdarbība un komunikācija; Biznesa un vadības informācijas sistēmas; Mākoņdatošana;  Digitālā komunikācija

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība: Biznesa inteliģence, Personāla vadība, Finanšu pārvaldība

Programmatūras inženierija: Tīmeklī bāzētu sistēmu programmēšana; Mobilo lietotņu programmēšana; Programmatūras izstrādes metodoloģija

Pilna laika studijām 3 gadi, pirmajā studiju gadā apgūst datorzinātnes teorētiskos pamatkursus un profesionālās specializācijas kursus 40 KRP apjomā, tai skaitā, izstrādā Studiju projektu programmatūras izstrādē

Studiju projekti: IT projektu plānošana un izstrāde; Mākoņdatošanas sistēmas izveide; Digitālās komunikācijas projekts

Prakses: kvalifikācijas prakse, pētnieciskā prakse

 

Uzņemšanas prasības

Studiju ilgums – 1 gads 6 mēneši:

Pilna laika studijām– 2 gadi:

Pilna laika studijām – 3 gadi

Iestājpārbaudījums:

Priekšrocības:

 

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 

Studiju programmas direktore – Dr. sc. comp. Anita Jansone, asociētā profesore

 

Kontakti

63454046; 26110394; 26493697

anita.jansone@liepu.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00