Fakultātes

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte izveidota 2000. gadā uz Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultātes bāzes.

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte piedāvā studiju programmas:

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa studijas

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte pakļautībā strādā:

dekāne

Maija Ročāne
Dr. paed.

tālr. 634 07747, 22026079,                    
e-pasts: 
maija.rocane@liepu.lv ,

Lielā iela 14, 342. telpa

           

Fakultātes e-pasts: psdf@liepu.lv

vecākā sekretāre, prakšu metodiķe
Ginta Šneidera
tālr. 634 07748, 26167420,
Lielā iela 14, 342. telpa 
ginta.sneidera@liepu.lv

 

studiju lietvede
Madara Lanka
tālr. 20239215
Lielā iela 14, 341. telpa
madara.lanka@liepu.lv 

Studiju lietvede Madara Lanka
   

studiju lietvede
Agita Galdika
tālr. 20239215, 6342 5540
Lielā iela 14, 341. telpa
agita.galdika@liepu.lv

     

referente
Solvita Sekača
tālr. 26181317
Lielā iela 14, 341. telpa 
solvita.sekaca@liepu.lv

referente Solvita Sekača
 
 

pedagoģijas zinātņu jomas, sociālā darba jomas, mūzikas pedagoģijas jomas mācībspēki
tālr. 634 07754, Lielā iela 14, 304., 316. telpa

 

sporta pedagoģijas jomas mācībspēki
tālr. 29331724,  Lielā iela 14, 126. telpa  

 

Liepājas Universitātes mācībspēki

Pedagoģijas un sociālā darba  fakultātes mācībspēku saraksts