Fakultātes

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte izveidota 2000.gadā uz Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultātes bāzes.

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte piedāvā studiju programmas:

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa studijas

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte pakļautībā strādā:

dekāne

LINDA PAVĪTOLA

Dr. paed.


tālr. 634 07747, 26167420,
e-pasts: 
linda.pavitola@liepu.lv ,

Lielā iela 14, 342. telpa

Linda Pavītola           

Fakultātes e-pasts: psdf@liepu.lv

vecākā sekretāre, prakšu metodiķe
Ginta Cukura-Šneidera
tālr. 634 07748, 26167420,

Lielā iela 14, 342. telpa 

ginta.cukura@liepu.lv

 

studiju lietvede
Paula Sekača
tālr. 634 25540, 20239215
Lielā iela 14, 341. telpa
paula.sekaca@liepu.lv 

   

studiju lietvede
Madara Lanka
tālr. 634 25540, 20239215
Lielā iela 14, 341. telpa
madara.lanka@liepu.lv 

   
       

sekretāre

Solvita Sekača
tālr. 634 07753, 26181317

Lielā iela 14, 341. telpa 

solvita.sekaca@liepu.lv

 
 

pedagoģijas zinātņu jomas, sociālā darba jomas, mūzikas pedagoģijas jomas mācībspēki
tālr. 634 07754, Lielā iela 14, 304., 316. telpa

 

sporta pedagoģijas jomas mācībspēki
tālr. 29331724,  Lielā iela 14, 126. telpa  

 

Liepājas Universitātes mācībspēki

Jaunumi

Arhīvs
Baiba Trinīte turpina pētījumu Itālijā
Liepājas Universitātē diskutē par valodu un logopēdiju
Tapis pirmais standartizētais afāzijas skrīninga tests latviešu valodā
Universitātē logopēdi runā par autismu