Fakultātes

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte izveidota 2000.gadā uz Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultātes bāzes.

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte piedāvā studiju programmas:

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa studijas

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte pakļautībā strādā:

dekāne

LINDA PAVĪTOLA
Dr. paed.

tālr. 634 07747, 26167420,
e-pasts: 
linda.pavitola@liepu.lv ,

Lielā iela 14, 342. telpa

Linda Pavītola           

Fakultātes e-pasts: psdf@liepu.lv

vecākā sekretāre, prakšu metodiķe
Ginta Cukura-Šneidera
tālr. 634 07748, 26167420,
Lielā iela 14, 342. telpa 
ginta.cukura@liepu.lv

 

studiju lietvede
Madara Lanka
tālr. 634 25540, 20239215
Lielā iela 14, 341. telpa
madara.lanka@liepu.lv 

   

studiju lietvede
Evita Meniķe
tālr. 634 25540
Lielā iela 14, 341. telpa
evita.menike@liepu.lv 

     

referente
Solvita Sekača
tālr. 634 07753, 26181317
Lielā iela 14, 341. telpa 
solvita.sekaca@liepu.lv

 
 

pedagoģijas zinātņu jomas, sociālā darba jomas, mūzikas pedagoģijas jomas mācībspēki
tālr. 634 07754, Lielā iela 14, 304., 316. telpa

 

sporta pedagoģijas jomas mācībspēki
tālr. 29331724,  Lielā iela 14, 126. telpa  

 

Liepājas Universitātes mācībspēki