Centri

Mūzikas terapijas centrs

Liepājas Universitātes Mūzikas terapijas centrs (LiepU MTC) kļuva par LiepU struktūrvienību 2012. gada septembrī un darbojas Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes pārraudzībā.


Liepājas Mūzikas terapijas centrs (MTC), pateicoties vācu sabiedrības „Aktion Mensch” finansiālajam atbalstam, tika atklāts 2004. gada augustā un bija pirmais Mūzikas terapijas centrs Latvijā. Lai arī 2012. gadā ir mainīts nosaukumus no MTC uz LiepU MTC, tas turpinās realizēt jau iepriekš uzstādītos mērķus: veikt zinātniski pētniecisko darbību mūzikas terapijas jomā; veicināt studiju programmas „Mūzikas terapija” tālāku attīstību un sekmēt mūzikas terapeitu profesionālo darbību, realizējot inovatīvu metožu un pieeju mūzikas terapijā popularizēšanu un ieviešanu praksē.


LiepU MTC regulāri strādā LiepU studiju programmas „Mūzikas terapija” absolventi, tā dodot nozīmīgu palīdzību gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan pieaugušajiem. Pamatojoties uz ārsta noteiktu diagnozi, tiek veikta mūzikas terapijas diagnostika jeb izvērtēšana, plānoti terapijas mērķi un uzdevumi, kas tiek realizēti mūzikas terapijas sesijās. LiepU MTC mūzikas terapeiti individuāli strādā ar bērniem, kuriem ir agrīni cerebrāli traucējumi, garīgās attīstības traucējumi (Dauna sindroms), uzmanības traucējumi, mācīšanās traucējumi, runas un valodas traucējumi, autisma spektra traucējumi, dzirdes traucējumi, tiek strādāts ar cilvēkiem pēc kohleārā implanta operācijām u.c. gadījumos.


Ar pieaugušajiem mūzikas terapeiti strādā neirotisku, psihiatrisku vai psihosomatisku saslimšanu gadījumos, tiek sniegta palīdzība rehabilitācijas procesā pēc iegūtas traumas, kā arī izdegšanas sindroma un stresa gadījumos. LiepU MTC piedāvā arī grupu terapijas bērniem, jauniešiem un/vai pieaugušajiem.


Mūzikas terapeiti, kuri strādā LiepU MTC: Olga Blauzde, Iluta Dreimane, Līga Enģele, Mirdza Paipare, Maija Zaķis.


Liepājas Universitātes

Mūzikas terapijas centra vadītāja

Mg.sc.educ., Mg. veselības aprūpē

Līga Enģele

http://www.muzikasterapija.lv/mt/