Sociālais darbs

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

SOCIĀLAIS DARBS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads

 

Studiju maksa 1880 eiro

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs sociālajā darbā 

 

Programmas saturs

Sociālās drošības sistēmas aktualitātes ES valstīs un Latvijā; Starptautiskās tiesības; Modernās menedžmenta teorijas; Stratēģiskā plānošana un sociālā darba organizēšana; Metodoloģija sociālā darba pētniecībā; Sociālā darba projektu vadīšana; Organizāciju komunikācija; Kritiskās domāšanas attīstība; 

Pētnieciskā prakse

 

Uzņemšanas prasības

Iestājpārbaudījums:

Referāta vērtēšanas kritēriji:

 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

 

Studiju programmas direktore –  Dr. paed. Anita Līdaka, profesore

 

Kontakti

 22041983 

 anita.lidaka@liepu.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Sep
26

Vairas Kārkliņas grāmatas atvēršanas svētki...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

15:30

Oct
01

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Oct
08

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00