Pirmsskolas skolotājs

Akreditēta 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma

PRMSSKOLAS SKOLOTĀJS

(maksas studiju vietas)

Studiju maksa

EUR 1140

 

Studiju forma un ilgums

Nepilna laika neklātienes studijas – 2 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

 

Kvalifikācija

Pirmsskolas skolotājs 

 

Programmas saturs

Programmā piedāvātie studiju kursi saturiski ietverti moduļos, to saturs orientēts uz nepieciešamo profesionālo kompetenču apguvi darbam pirmsskolas izglītībā.

Moduļu „Pedagoģija un psiholoģija” un „Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi” u.c. saturs veidots, akcentējot pedagoģijas un psiholoģijas nozares pamatnostādņu izpratni. Studiju kursu apguve veido prasmes analizēt un strukturēt apgūtās zināšanas, kā arī veidot teorijas sasaisti ar praktisko pedagoģisko darbību.

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

Kontakti –  Mg. paed., Jana Grava, lektore

29110674, jana.grava@liepu.lv


 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00