Pilna laika studijas

Pirmsskolas skolotājs

Akreditēta 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma

PRMSSKOLAS SKOLOTĀJS

(maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums

2 gadi (pilna laika klātienes studijas), 2 gadi un 6 mēneši (nepilna laika neklātienes studijas).

 

Kvalifikācija

Pirmsskolas skolotājs.

 

Programmas saturs

Pedagoģija un psiholoģija; Izglītības procesa plānošana un vadība; Mācību procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati; Pirmsskolas izglītības teorētiskie kursi; Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi; Bērna bioloģiskā attīstība; Pedagoģiskais process pirmskolā; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Prakse

 

Uzņemšanas prasības

Vispārējā vidējā izglītība

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

- gada atzīme |(atestātā/diplomā) latviešu valodā un literatūrā vai valsts valodā un pirmajā svešvalodā.

 

Iespējas pēc kvalifikācijas ieguves

  • strādāt par pirmsskolas skolotāju

  • turpināt studijas LiepU bakalaura studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs” vai citās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.

 

Studiju programmas direktore

Mg. paed Jana Grava, lektore.

 

 

Kontakti

+371 22032158; + 371 26181317

jana.grava@liepu.lv