Logopēdija

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

LOGOPĒDIJA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Studiju maksa

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs logopēdijā

 

Kvalifikācija

Skolotājs logopēds

 

Programmas saturs

 

Logopēdijas pamatjautājumi; Bērnu logopēdija; Audioloģija un balss traucējumi; Skolas logopēdija (rakstu valodas traucējumi); Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos (alternatīvā un augmentatīvā komunikācija); Pieaugušo (klīniskā) logopēdija u. c.

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 

Priekšrocības:

 

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

 

Studiju programmas direktore –  Mg. sc. educ. Gundega Tomele, lektore

 

Kontakti

63407747; 63407748; 26167420 

gundega.tomele@liepu.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00