Pilna laika studijas

Logopēdija

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

LOGOPĒDIJA

(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs logopēdijā

 

Kvalifikācija

Skolotājs logopēds

 

Programmas saturs

Logopēdijas pamatjautājumi; Bērnu logopēdija; Audioloģija un balss traucējumi; Skolas logopēdija (rakstu valodas traucējumi); Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos (alternatīvā un augmentatīvā komunikācija); Pieaugušo (klīniskā) logopēdija u. c.

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) latviešu valodā un bioloģijā vai dabaszinātnēs

Priekšrocības:

  • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē 2015.–2017. gadā

  • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Veselības zinātnes sekcijā 2015.–2017. gadā

  • papildu (2 punkti) par vērtējumu CE bioloģijā

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

  • strādāt vispārējās vai speciālās izglītības iestādē, privātpraksē, nodrošinot logopēdisko palīdzību jebkura vecuma klientiem

  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Karjeras konsultants, Mūzikas terapija u. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Mg. sc. educ. Gundega Tomele, lektore

 

Kontakti

63407748; 26167420

gundega.tomele@liepu.lv