Sociālais darbinieks

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Studiju maksa

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā

 

Kvalifikācija

Sociālais darbinieks

 

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

Moduļi Cilvēka dzīves cikli, Profesionālā attīstība, Cilvēks un sabiedrība

Pētniecība sociālajā darbā, Prakse

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 

Priekšrocības:

 

Iespējas pēc studijām

 

Studiju programmas direktore – Mg. sc. educ. Svetlana Lanka, lektore

 

Kontakti

 22032158; 63407747; 26167420 

 svetlana.lanka@liepu.lv

 

 

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

Atpakaļ

Kalendārs

Feb
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Mar
01

Kustību pauzes pirmsskolas vecuma bērniem...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

Mar
02

Kustību pauzes skolēnu veselības un fiziskās...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00