Sociālais darbinieks

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Studiju maksa

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā

 

Kvalifikācija

Sociālais darbinieks

 

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

Moduļi Cilvēka dzīves cikli, Profesionālā attīstība, Cilvēks un sabiedrība

 

Pētniecība sociālajā darbā, Prakse

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 

Priekšrocības:

 

 

Iespējas pēc studijām

 

 

Studiju programmas direktore – Mg. sc. educ. Svetlana Lanka, lektore

 

Kontakti

 22032158; 63407747; 26167420 

 svetlana.lanka@liepu.lv

 

 

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi:

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00