Pilna laika studijas

Sociālais darbinieks

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā

 

Kvalifikācija

Sociālais darbinieks

 

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

Moduļi Cilvēka dzīves cikli, Profesionālā attīstība, Cilvēks un sabiedrība

Pētniecība sociālajā darbā, Prakse

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) latviešu valodā un svešvalodā

Priekšrocības:

  • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras vai svešvalodu olimpiādē 2015.–2019. gadā

  • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Veselības zinātnes sekcijā 2015.–2019. gadā

 

Iespējas pēc studijām

  • strādāt sociālā darba jomā

  • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Sociālais darbs, Karjeras konsultants, Vadības zinības u. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 

Studiju programmas direktore – Mg. sc. educ. Svetlana Lanka, lektore

 

Kontakti

22032158; 63454488; 26167420

svetlana.lanka@liepu.lv