Vadības zinības

Akreditēta profesionālā maģistra studiju programma

VADĪBAS ZINĪBAS

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 
Studiju maksa 1640 eiro
 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika klātienes studijas – 1 gads un 6 mēneši*  vai 2 gadi un 6 mēneši***

 

 

Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā

Profesionālais maģistrs vadības zinībās sabiedrības vadībā

 

Profesionālais maģistrs vadības zinībās izglītības vadībā

 

 

Programmas saturs

Modernā menedžmenta teorijas;  Makroekonomika: analīze un politika; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Publiskās attiecības starpkultūru komunikācjā; Procesu efektivitātes metodika; Inovāciju vadīšana, Finanšu vadība un kontrolings, Publiskās tiesības, Mobings,  u. c.

Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība; Konfliktu vadība, Starptautiskais darījumu tirgus.

Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; Kultūrpolitika, Publiskā pārvalde.

Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā; Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija, Izglītības ekonomika.

Prakse uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā.

 

 

**** Biznesa ekonomika un tirgus vadība, Uzņēmuma finanšu pārvaldība, Darba aizsardzība, Projektu vadība, Personāla un lietvedības darba organizācija, Integrētā vadības sistēma, Uzņēmuma dibināšana un darba tiesiskās attiecības, Profesionālā prakse

 

Uzņemšanas prasības

Pilna laika klātienes studijās – 1 gads un 6 mēneši,

Nepilna laika neklātienes studijās – 2 gadi

 

Iestājpārbaudījums:

-     referāts (brīvi izvēlētas un aktuālas pētnieciskās problēmas apskats izvēlētajā studiju apakšvirzienā: uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība vai izglītības vadība, 5–8 lpp.)

Priekšrocības:

-     personām, kuru bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums ir 10 vai 9 balles, ir tiesības pieteikties studijām bez iestājpārbaudījuma.

 

Pilna laika studijās – 2 gadi un 6 mēneši

Iestājpārbaudījums:

 

 

 

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

 

Studiju programmas direktore – Dr. sc. administr. Inese Lūsēna-Ezera, asociētā profesore

 

Kontakti

 26524639; 63407737; 26185139

 inese.lusena-ezera@liepu.lv

 

*Personām ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību.

**Personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību.

 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x