Fakultātes

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

Liepājas Universitātes Senāts 2013. gada 30. augustā, balstoties uz augstākās izglītības politikas aktualitātēm Latvijā un pasaulē un turpinot Liepājas Universitātes, kā plaša profila augstskolas attīstību, pieņēma lēmumu par Dabas un sociālo zinātņu fakultātes sadalīšanu divās fakultātēs – Dabas un inženierzinātņu fakultātē un Vadības un sociālo zinātņu fakultātē. Vadības un sociālo zinātņu fakultāte savu darbību uzsāka 2013. gada 2. septembrī.

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte piedāvā studiju programmas:

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa studijas

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes pakļautībā strādā

  

VSZ fakultāte atrodas Liepājā, Lielā iela 14, 318. telpa,

Darba laiks:

Pirmdien – piektdien, no plkst. 8.00 līdz 16.00

Tālr.: 63407737, 20239287

e-pasts: vszf@liepu.lv


 

Dekāne
Inta Kulberga
Dr.sc.admin.

Lielā iela 14, 318. telpa
tālr. 63407737
e-pasts: inta.kulberga@liepu.lv

Metodiķe

Ieva Bogdane
tālr. 63425659,
mob.tālr. 20239287;
e-pasts: ieva.bogdane@liepu.lv


 

Referente
Judīte Hansena
tālr. 63425659,
mob.tālr. 26185139;
e-pasts: judite.hansena@liepu.lv

 

Sekretāre
Evita Zekuņenko
e-pasts: evita.zekunenko@liepu.lv

 

Mācībspēki

Liepājas Universitātes mācībspēki