Pilna laika studijas

Tūrisma un rekreācijas vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs (Tūrisma vadība)
 • Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs (Rekreācijas vadība)


Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs
 • tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

 

 

Programmas saturs

Kopējā daļa: Stratēģiskā vadība; Projektu izstrāde un vadība; Tūrisma mārketings; Tūrisma vadība; Kultūras tūrisms; Svešvalodas (angļu, vācu, krievu); Tūrisma ģeogrāfija; Tūrisma pamati; Tūrisma uzņēmējdarbības procesi; Finanšu vadība; Tūrisma loģistika; Grāmatvedība; Informācijas tehnoloģijas u. c.

Specializācijas virzieni:

 

 • Tūrisma vadība: Tūrisma organizācija un vadība; Ceļojumu organizācija un vadība; Viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadība; Starptautiskais tūrisms un globalizācija; Rezervācijas sistēmas tūrismā; Lauku tūrisma uzņēmumu vadība u.c. 
 • Rekreācijas vadība: Rekreatīvā ietekme un veselība; Rekreācijas veidi un līdzekļi tūrismā; Rekreācijas un atpūtas programmu organizēšana; Kurortoloģija un SPA; Rekreācijas tūrisma piedāvājuma vadība; Rekreācijas tūrisma pārvaldība Eiropā; Pasaules rekreācijas ģeogrāfija u.c.

 

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

 

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) ģeogrāfijā vai dabaszinībās un biznesa ekonomikas pamatos
 • gada atzīme biznesa ekonomikas pamatos

 

Priekšrocības: 

 • 1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras, svešvalodu olimpiādē 2016., 2017., 2018. gadā
 • 1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas valsts / reģiona skolēnu zinātniskās konferences Ekonomikas sekcijā 2016., 2017., 2018. gadā 
 • papildus 2 punktus iegūst profesionālo vidējo izglītību ieguvušie programmu grupā Tūrisma un atpūtas organizācija
 •  

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt ar tūrisma nozari saistītos uzņēmumos vai iestādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, piemēram, tūrisma informācijas birojos, tūrisma aģentūrās, viesnīcās, dabas parkos, rekreācijas un aktīvās atpūtas uzņēmumos, lidostās, ostās u. c.
 • strādāt valsts un pašvaldības institūcijās;
 • vadīt ar tūrismu un rekreāciju saistītus uzņēmumus; 
 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības , kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārvalstīs

 

Studiju programmas direktore –  Mg. env. paed. Ilze Grospiņa

 

Kontakti

63420647; 63407737; 26185139 

ilzegrospina@inbox.lv

 

 

 •