Kultūras vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

KULTŪRAS VADĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Studiju maksa

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs kultūras vadībā

 

Kvalifikācija

Kultūras darba vadītājs

 

Programmas saturs

Vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju un nozares teorētiskie kursi: Vadības teorija, Ekonomikas teorija, Finanšu teorija, Uzņēmējdarbība, Kultūras studijas, Pasaules literatūra un kultūra, Kultūrmārketings, Pasākumu loģistika,  u. c.

 

Nozares profesionālās specializācijas kursi: Kultūras identitāte, Pasaules un Baltijas mūzikas, mākslas, kino un teātra vēsture, Kultūrpolitika, Pasākumu organizēšanas metodika, scenārijs, režija un producēšana, Pasākuma audiovizuālais un tehniskais nodrošinājums, Dizaina menedžments un videomapings, Publicistika, Radošo industriju attīstība, u.c. 

 

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 

Priekšrocības:

 

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

Studiju programmas direktors –  Uldis Drišļuks, lektors, profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

 

Kontakti

 29473034; 63407737; 26185139 

 uldis.drisluks@liepu.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00