Biznesa un organizāciju vadība

Akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma

BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

 

Studiju maksa

 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Nepilna laika studijas – 4 gadi un 6 mēneši

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs biznesa administrēšanā

 

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 

Programmas saturs

Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Uzņēmējdarbība; Mārketings; Finanšu grāmatvedība; Finanšu teorija; Biznesa vadības instrumenti, Starptautiskais mārketings, Pārmaiņu vadība, Svešvalodas, Korporatīvo pasākumu organizēšana, Civiltiesības un komerctiesības, Starpkultūru komunikācija,  u. c.

 

Uzņēmējdarbības procesu vadība: Uzņēmējdarbības loģistika, Vadības grāmatvedība, Vides ekonomika, Finanšu vadība; Inovāciju ekonomika; Pakalpojumu mārketings, Uzņēmuma pārvaldības sistēmas, Darba tiesiskās attiecības, Loģistika un transportu  menedžments, u. c.

 

Cilvēkresursu vadība: Darba tiesiskās attiecības, Darba tirgus Latvijā un ES, Personāla lietvedība un darba organizācija, Atalgojumu sistēma un algu grāmatvedība, Profesiju standarti un tos reglamentējošie dokumenti, u.c.

 

Sabiedrisko attiecību vadība: Sabiedrisko attiecību metodes, vēsture un teorijas, Riska un krīžu komunikācija, Lobēšana, Tekstveide un rediģēšana, Angļu valoda sabiedriskajās attiecībās, u.c.

 

Ārējo sakaru vadība: Loģistika un transportu menedžments, Tulkošanas teorija un metodika, Starptautiskās un salīdzināmās tiesības, Diplomātiskais protokols, Angļu valoda ārējo sakaru vadībā, Franču valoda ārējo sakaru vadībā, u.c.

 

 

 

Uzņemšanas prasības

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

Obligātās prasības:

Papildus prasības:

Uzņēmuma vadītājs:

Personāla vadītājs:

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs:

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 

 

 

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

Obligātās prasības:

Papildu prasības:

Uzņēmuma vadītājs:

Personāla vadītājs:

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs:

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 

 

Priekšrocības:

Uzņēmuma vadītājs, Personāla vadītājs:

Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs, Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs:

 

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 

Studiju programmas direktore –  Dr.sc.admin. Inta Kulberga, docente

 

Kontakti

 63407737; 

inta.kulberga@liepu.lv

 

Atpakaļ

Kalendārs

Dec
17

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
19

LiepU Ziemassvētku sarīkojums

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

15:00

Jan
14

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00