Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

Psiholoģiskā atbalsta centrs

Psiholoģiskā atbalsta centrs (PAC) ir Liepājas Universitātes (LiepU) Vadības un sociālo zinātņu fakultātes struktūrvienība, kas darbojas saskaņā ar LiepU PAC nolikumu, apstiprināts 2014. gada 30. martā. PAC izveidots ar mērķi veicināt izglītojošās un konsultatīvās darbības attīstību psiholoģijas zinātnes jomā.

LiepU Psiholoģiskā atbalsta centra vadītāja: Mg.psych., Mg.sc.educ. Diāna Oļukalne

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, 3. stāvs, 302. telpa.

Psiholoģiskā atbalsta centra darbības uzdevumi:

  • nodrošināt studentiem iespēju attīstīt komunikāciju prasmes;
  • nodrošināt studentiem iespēju bez maksas saņemt psihologa konsultācijas un psiholoģisku atbalstu (1.kursa studentu adaptācijas veicināšanas pasākumi, sniegt atbalstu krīzes situācijās) u.c.;
  • attīstīt praktisko sadarbību ar LiepU struktūrvienībām un augstskolām, iestādēm un organizācijām, psihologu un psihoterapeitu asociācijām un citām Latvijas un ārvalstu institūcijām.
  • izstrādāt un/vai piedalīties psiholoģijas pētnieciskajos  projektos;
  • organizēt konferences, seminārus, publiskus lasījumus, meistardarbnīcas;
  • izdot metodiskos materiālus.

Psihologi, kuri strādā LiepU PAC: Diāna Oļukalne, Ērika Gintere, Vija Zēlerte.

Psiholoģes pārstāv Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas, Baltijas Praktisko Psihologu asociācijas un Latvijas ģimenes psihoterapeitu asociāciju.

Psihologa konsultācijām iespējams pieteikties pēc iepriekšēja pieraksta pa  tālruņiem:

Diāna Oļukalne : 29231006

Ērika  Gintere : 29144299

Vija  Zēlerte : 26426065

E:pasts: psihologijascentrs@liepu.lv