Publikācijas: Ieva Ozola

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Latviešu valodas dialektu atlantā neiekļauto dotumu nozīme Lejaskurzemes izlokšņu izpētē / The Importance of Lower Kurzeme Subdialects’ Data not Included in the Atlas of the Latvian Dialects Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2022
2 Tagadnes pasīvo divdabju substantivēšanās: dialektālo vārdnīcu dotumi / Substantivization of Present Passive Participles: Data in Dialectal Dictionaries Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2022
3 Personība un laikmets Piemares zīmē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2021
4 Piemares ļaudis un likteņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
5 Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2021
6 REĢIONĀLISTIKAS PĒTĪJUMI TOPOŠO SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAI: DIENVIDKURZEMES POTENCIĀLS Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2021
7 Valoda. Laiks. Lejaskurzeme Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ozola, Liene Markus-Narvila 2021
8 Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā / Mundarten in der Region Priekule im 21. Jahrhundert Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Elza Ozola 2020
9 Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Ieva Ozola 2020
10 Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2019
11 Piemares un Olafa Gūtmaņa gada zīmē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2019
12 Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2018
13 Tagadnes pasīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs 21. gadsimtā: Present Passive Participles in Sub-dialect of Lower Kurzeme Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2018
14 Tikai vienu lappusi dienā. Saruna starp Liepāju un Sabili ar habilitēto filoloģijas doktori Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta vadošo pētnieci Benitu Laumani. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Ieva Ozola 2018
15 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
16 Ceļojums Bārtas valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2017
17 Johana Langija vērdnīcas "proverbia" 17. gadsimta vārdnīcu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
18 Piemarē no 17. līdz 21. gadsimtam Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
19 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
20 Pronomenu dialektālās formas Dienvidkurzemes izloksnēs 20. - 21. gadsimtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017