Publikācijas: 2022

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 “Iezied debesīs Rožu laukums…” [O. Gūtmanim – 95] Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2022
2 A study on Latvian choir conductors’ professional experience in the aspect of voice ergonomics - Zinātniskais raksts Baiba Trinīte, Ilze Valce, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Dina Barute, Madara Ivane, Anete Krūza, Dina Sleže 2022
3 ACQUISITION OF STUDY COURSES IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2022
4 Antana Šķēmas stāsts “Īzāks” un Ēvalda Vilka stāsts “Pusnakts stundā”: holokausta traumas naratīvs 20. gadsimta 60. gados. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2022
5 Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā - Promocijas darbs Kristīne Bārdule 2022
6 Assessment Requirements of Disabled Students in Higher Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča, Dace Stieģele, Dina Bethere, I. Kozun, M. Debevec, I. Gialelis, A. Papalambrou, E. Papadopoulos 2022
7 Bārta: Malēnija. Filma – mācību materiāls folklorā un reģionālistikā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Dace Markus, Agris Anziķis, Verners Bokums 2022
8 Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā - Promocijas darbs Gundega Tomele 2022
9 Challenges in Pre-school Teachers’ Work in the Facilitating the Learning of the Latvian Language During Covid-19 Restrictions Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2022
10 Choral Conductors Vocal Loading in Rehearsal Simulation Conditions - Zinātniskais raksts Baiba Trinīte, Dina Barute, Olga Blauzde, Madara Ivane, Mirdza Paipare, Dina Sleže, Ilze Valce 2022
11 Cita diena ar malēniešiem. Filma – mācību materiāls dialektoloģijā, kultūras vēsturē un latviešu valodas kursos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Dace Markus 2022
12 Civic Learning As A Prerequisite For Democratic Values And Civil Society – Case Study Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Linda Pavītola, Inta Kulberga 2022
13 Communication and Loneless in Student Enviroment Nowadeys and in Andrievs Niedra’s prose - Zinātniskais raksts Linda Zulmane 2022
14 Comparative analysis of conceptual guidelines for transition preschool - primary school. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Jana Grava 2022
15 Consequences and Challenges of the Fourth Industrial Revolution and the Impact on the Development of Employability Skills Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, L. Grineviča, Baiba Rivža, Pēteris Rivža 2022
16 Corrections to scaling in the 3D Ising model: A comparison between MC and MCRG results Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Jevgenijs Kaupužs, Roderick V.N. Melnik 2022
17 Current Perspectives in Social Media Supported E-Learning Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Radka Nacheva, Anita Jansone 2022
18 Dažu nozīmīgu krievu autoru darbu rezonanse Latvijā politiskā atkušņa laikā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2022
19 DEVELOPING SCHOOLS AS LEARNING ORGANISATIONS IN LATVIA: UNDERSTANDING AND IMPLEMENTATION PRACTICE IN LOCAL GOVERNMENTS Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Inese Lūsēna - Ezera, Džeina Kleina 2022
20 Diagnostikas kritēriju aktualitāte pārejas posmā no pirmsskolas uz sākumskolas 1.klasi Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs 2022
21 Digitālās dzejas klasifikācija: Džovannas Di Rozārio un “klasiskā” modeļa sintēze -nav- Zinātniskais raksts Elīna Veira, zinātniskā grāda pretendente 2022
22 Dzīve teātra koordinātās. Videointervija ar aktrisi Ainu Kareli 80. jubilejas noskaņā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2022
23 El uso del microrrelato para el desarrollo de la lectoescritura en ELE - Zinātniskais raksts Agata Babina 2022
24 Esamības koncentrāts. Par Gundegas Repšes grāmatu “Sarunas ar Sīko” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2022
25 Expectations of the Latvian Dictionary Users on the Ideal Terminological Dictionary Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elīna Peina, Anita Helviga 2022