Publikācijas: Pāvels Jurs

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Civic Learning As A Prerequisite For Democratic Values And Civil Society – Case Study Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Linda Pavītola, Inta Kulberga 2022
2 Diagnostikas kritēriju aktualitāte pārejas posmā no pirmsskolas uz sākumskolas 1.klasi Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs 2022
3 Izglītības vērtības autoritārisma perioda Latvijā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna 2022
4 Promoting teacher` motivation to teach: the power of values and competences Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
5 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
6 The interconnection between university graduates’ values and current processes in the society on choosing teaching profession Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
7 Atgriezeniskās saites nozīme mācīšanas un mācīšanās procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Elita Špehte, Pāvels Jurs 2021
8 Change of paradigm in Latvia educational establishment management in historical perspective (from 1919 to 1940) Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Kulberga, Pāvels Jurs 2021
9 Changing the paradigm in the values of education in the 20th century Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna, Maija Ročāne 2021
10 Migrācijas krīzes izaicinājumi mūžizglītības kontekstā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ilma Neimane 2021
11 Multidimensional characteristics of teacher’s professional competence – challenge and perspectives during education transformation process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
12 Pedagogical challenges in Distance Learning during COVID-19 conditions – Experience of Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
13 The Role of Feedback in the Distance Learning Process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Elita Špehte, Pāvels Jurs 2021
14 Youth civic engagement – resource of social responsibility Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Inta Kulberga, Maija Ročāne 2021
15 Opportunities to Learn History and Culturology and to Develop Digital Competence in the Age of Information Technology Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Dina Bethere 2020
16 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
17 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
18 The impact of international youth exchange projects – becoming competent citizens Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs 2020
19 THE IMPACT OF THE MIGRATION CRISIS AND POSSIBLE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane, Pāvels Jurs 2020
20 The Russian Language in Latvia - The Historic Linguistic Situation Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
21 The value and topicality of feedback in improving the learning process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Elita Špehte 2020
22 The risks created by learning overload for grade 1-3 pupils Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Agate Cukura, Pāvels Jurs 2019
23 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
24 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
25 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
  • 1
  • 2