Publikācijas: Maija Ročāne

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Ieskats mācību procesa kvalitātes pilnveides stratēģijās Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
2 Pedagogical aspects of the implementation of assessment strategies. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
3 Promoting teacher` motivation to teach: the power of values and competences Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
4 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
5 The interconnection between university graduates’ values and current processes in the society on choosing teaching profession Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
6 ASSESSMENT STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS` LEARNING PROGRESS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2021
7 Changing the paradigm in the values of education in the 20th century Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna, Maija Ročāne 2021
8 Youth civic engagement – resource of social responsibility Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Inta Kulberga, Maija Ročāne 2021
9 Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja svešvalodu apguvē vecāko klašu skolēniem Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
10 Students’ self – directed learning in the process of debating Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
11 Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā -nav- Promocijas darbs Maija Ročāne 2019
12 A productive learning model in the debating process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
13 Student’s Gains of Debating in the productive learning Process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
14 The Characteristics of socially Responsible Learning in the modern Context Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017