Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
2 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Dzintra Bond, Verna Stockmal 2021
3 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
4 Action research for creating networks in pedagogical practice. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lāsma Latsone, Linda Pavītola 2021
5 Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: salīdzināmie aspekti - Zinātniskais raksts Benedikts Kalnačs 2021
6 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2021
7 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus 2021
8 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele 2021
9 Design Thinking for Sustainable Development Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Māra Zeltiņa 2021
10 Determination of the adiabatic heat capacity of gases using the Clément-Desormes method Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Igors Stepanovs 2021
11 Die Bedeutung der Redekorpora in der Erforschung der zielsprachlichen Verdolmetschung Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Gaile 2021
12 Die Konzeption der Religion bei Hermann Hesse Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2021
13 Draugos ar zinātni: zinātniskie aspekti Jāņa Veseļa daiļradē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2021
14 E-learning Tools for the Flipped Learning in Elementary School Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Kristīne Bārdule 2021
15 Edvarts Virza un Jānis Akuraters: dubultportrets Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2021
16 Funktionen des Erzählers im letzten Roman von Christa Wolf “Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2021
17 Harijs Skuja. Dzīve un darbi. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
18 Historical Background of Artistic Education in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Klāsone 2021
19 Izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālā sagatavotība mobinga gadījumu risināšanā Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sarmīte Jēgere 2021
20 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2021
21 Kriminālelementi A. Niedras prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Zulmane 2021
22 Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sandra Okuņeva 2021
23 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2021
24 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2021
25 Mateos Blanco, Belén. El microrrelato como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2021