Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2019
2 Alberta Caunes pilskalnu poēzija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019
3 Alternative solutions for marine fuel's composition towards Marine Strategy Directive performance Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Lilita Ābele, Olga Anne, Tatjana Paulauskiene, Rasa Viederyte 2019
4 Anticipācijas stratēģijas atspoguļojums sinhronās tulkošanas procesa modeļos -nav- Zinātniskais raksts Linda Gaile 2019
5 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
6 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
7 Artificial intelligence aspects in developed e-material formatting application Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare 2019
8 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
9 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
10 Benefits from Analyzing Video Lecture Logs with Leading Business Analytics Tools Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Linda Alksne, Zane Berzkalne, Anita Jansone 2019
11 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus 2019
12 Challenges of the 21st Century: Hands-on Learning for Improving STEM Education Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža, Liene Šmite 2019
13 Citvalodu īpašvārdu atveides tendences latviešu valodā -nav- Zinātniskais raksts Dzintra Šulce 2019
14 Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
15 Daži antroponīmi un zoonīmi Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" latviešu un krievu tulkojumos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2019
16 Deiktiskie vārdi Artura Rembo dzejprozas krājumā „Iluminācijas" -nav- Zinātniskais raksts Inese Veisbuka 2019
17 Depozīta sistēmas analīze un ekonomiskais novērtējums Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Līva Lukševica, Rudīte Vesere 2019
18 Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts L. Budrytė-Ausiejienė, Ilze Grospiņa, Inese Lūsēna-Ezera, H. Sooväli-Sepping, E. Spiriajevas 2019
19 Development of Critical Reading Skills in English Classes -nav- Zinātniskais raksts Dagnija Deimante 2019
20 Digital business ecosystem as an enabler of eco-innovation in the construction sector Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, E. Bondars, Baiba Rivža, Tatjana Volkova 2019
21 E-material Creating and Formatting Application Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare, Maksims Žigunovs 2019
22 E-studies and mastering of educational material for people with visual perception and visual - motor integration problems - topical issues and perspectives Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Jeļena Turlisova 2019
23 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
24 EDUCATIONAL INSTITUTION PREPAREDNESS IN DEALING WITH MOBBING SITUATIONS BETWEEN PUPILS -nav- Zinātniskais raksts Sarmīte Jēgere 2019
25 Emphasis of the Teamwork in Manufacturing Start-Up Enterprises Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2019