Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 "Conflict of Goals” as a Barrier for Effective Use of Visual Models in Primary Math Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maria Urban, Daina Vasilļevska 2021
2 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
3 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Bond, Verna Stockmal, Dace Markus 2021
4 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
5 Action research for creating networks in pedagogical practice. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Linda Pavītola, Lāsma Latsone 2021
6 Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: salīdzināmie aspekti - Zinātniskais raksts Benedikts Kalnačs 2021
7 ASSESSMENT STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS` LEARNING PROGRESS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2021
8 Atgriezeniskās saites nozīme mācīšanas un mācīšanās procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Elita Špehte, Pāvels Jurs 2021
9 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2021
10 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus 2021
11 Blended learning in lifelong adult education in the aspects of covid-19 epidemical restriction Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) , Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lilita Ābele, Dina Barute, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Baiba Rivža 2021
12 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele 2021
13 CHALLENGES IN EDUCATION DURING PANDEMIC: TRANSFORMATION OF PUPIL AND TEACHER INTERACTION. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
14 Challenges of textile industry in the framework of Circular Economy: Case from Latvia Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Rudīte Vesere, Lilita Ābele, Sergiy Spivakovskyy 2021
15 Change of paradigm in Latvia educational establishment management in historical perspective (from 1919 to 1940) Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Kulberga, Pāvels Jurs 2021
16 Changing the paradigm in the values of education in the 20th century Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna, Maija Ročāne 2021
17 Crossing secular and religious borderlands: explorative study of students’ worldviews in academia. In New Directions in Religious and Values Education: International Perspectives. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lāsma Latsone, Dzintra Iliško 2021
18 Current aspects of professional competence formation in higher education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Santa Striguna, Alīda Samuseviča 2021
19 Design Thinking for Sustainable Development Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Māra Zeltiņa 2021
20 Determination of subjects' significance rate and optimal information control in social networks Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Sharif E. Guseynov, Aleksandrs Berežnojs, Jekaterina Aleksejeva 2021
21 Determination of the adiabatic heat capacity of gases using the Clément-Desormes method Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Igors Stepanovs 2021
22 Development of transversal skills in primary school (Classes 1-3): context of lifelong learning. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ivita Pelnēna, Arturs Medveckis 2021
23 Die Bedeutung der Redekorpora in der Erforschung der zielsprachlichen Verdolmetschung Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Gaile 2021
24 Die Konzeption der Religion bei Hermann Hesse Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2021
25 Draugos ar zinātni: zinātniskie aspekti Jāņa Veseļa daiļradē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2021