Publikācijas: Juris Kastiņš

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Die Konzeption der Religion bei Hermann Hesse Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2021
2 Funktionen des Erzählers im letzten Roman von Christa Wolf “Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2021
3 Friča Bārdas romantisma koncepts -nav- Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2019