Publikācijas: 2021

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 ..un aiz katrām durvīm.. (Par Evitas Hofmanes stāstu krājumu “Durvis”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
2 "Conflict of Goals” as a Barrier for Effective Use of Visual Models in Primary Math Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maria Urban, Daina Vasilļevska 2021
3 “Desmitgades iekšiņa un āriņa”. Anotācija A. Miglas autorizdevumam “Mūsu Klaipēdas kursiņš” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
4 “Paaudzes sajūtu anatomija.” Ekspresrecenzija par Liepājas teātra aktierkursa diplomdarba izrādi “Diagnoze – jaunība” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
5 “Spēt būt atklātam.” Intervija ar aktieri Juri Bartkeviču Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
6 “Teātris pasaules līdzsvara meklējumos.” Kritiķa dienasgrāmata septembrī Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
7 “Unisonā pa trepēm uz augšu”. Intervija ar aktrisi Daci Bonāti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2021
8 „Atviros durys“: Liepojos universiteto (Latvija) profesorę Zandą Gūtmanę kalbina literatūrinio internetinio latvių žurnalo punctum vyriausiasis redaktorius Artis Ostups Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
9 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
10 2020. gada otrais pusgads Kurzemes Humanitārajā institūtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anita Helviga 2021
11 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Bond, Verna Stockmal, Dace Markus 2021
12 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
13 Action research for creating networks in pedagogical practice. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Linda Pavītola, Lāsma Latsone 2021
14 Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: salīdzināmie aspekti - Zinātniskais raksts Benedikts Kalnačs 2021
15 ASSESSMENT STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS` LEARNING PROGRESS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2021
16 Atgriezeniskās saites nozīme mācīšanas un mācīšanās procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Elita Špehte, Pāvels Jurs 2021
17 Atrastais laiks un valoda (Par Kristīnes Želves romānu “Grosvaldi”) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2021
18 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2021
19 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus 2021
20 Blended learning in lifelong adult education in the aspects of covid-19 epidemical restriction Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) , Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lilita Ābele, Dina Barute, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Baiba Rivža 2021
21 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele 2021
22 CHALLENGES IN EDUCATION DURING PANDEMIC: TRANSFORMATION OF PUPIL AND TEACHER INTERACTION. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
23 Challenges of textile industry in the framework of Circular Economy: Case from Latvia Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Rudīte Vesere, Lilita Ābele, Sergiy Spivakovskyy 2021
24 Change of paradigm in Latvia educational establishment management in historical perspective (from 1919 to 1940) Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Kulberga, Pāvels Jurs 2021
25 Changing the paradigm in the values of education in the 20th century Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna, Maija Ročāne 2021