Nosaukums oriģinālvalodā
Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Latviešu valodas apguve, 1, 73-92 lpp.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Autori
Projekts
Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda”
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/LVA.2021.001, ISBN 978-9934-608-09-4