Publikācijas: Anda Kuduma

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Kad vecenīte ar meitiņu sarunājas: Ainas Pāvulītes un Lauras Andersones dzeja Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2022
2 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
3 Harijs Skuja. Dzīve un darbi. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
4 Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: koncepcija, īstenošana, digitalizēšana Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma, Sigita Ignatjeva, Sandra Okuņeva 2021
5 Piemares ļaudis un likteņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
6 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
7 „Bille” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
8 „Dzeltu laiks” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
9 „Ērkšķuroze” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
10 „Gadu gredzeni” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
11 „Mīlestība” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
12 Lokālais un globālais Guntas Šnipkes dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2020
13 Mirdza Ķempe Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
14 Vizma Belševica Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2020
15 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
16 Ērika Kūļa reģionālās kultūrpētniecības projekti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anda Kuduma 2019
17 Trako veču koncepts P. Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
18 Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2019
19 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2018
20 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2018
21 Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2017
22 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017